Budownictwo infrastrukturalne stawia przed firmami inżynierskimi coraz trudniejsze wyzwania, z których jednymi z największych jest konieczność realizacji nowych obiektów w centrach tętniących życiem miast zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni.

Naszą bazą dla inwestycji infrastrukturalnych jest wieloletnie doświadczenie zdobywane przez specjalistów PeBeKa podczas szeregu robót górniczych. Naszym parterom oferujemy szerokie spektrum usług z zakresu budownictwa infrastrukturalnego, których wyznacznikiem jest wysoka jakość oraz elastyczne adaptowanie się do zmieniających się warunków geologicznych i przestrzennych.

Budownictwo przemysłowe

Oferujemy kompleksowe wykonawstwo obiektów przemysłowych wraz z całą niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą. Wśród naszych realizacji znajdują się m.in. obiekty magazynowe, zaplecza techniczne (np. stacje klimatyczne) czy zabudowy linii technologicznych.

Nasze doświadczenie oparte jest na szeregu inwestycji zrealizowanych dla przedsiębiorstw wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Budowy i modernizacje rurociągów przemysłowych

Dzięki bogatej wiedzy o procesach przemysłowych od lat realizujemy projekty budowy czy modernizacji rurociągów przemysłowych. Wykonaliśmy setki kilometrów instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą, jak dziesiątki przenośników taśmowych czy setki rozdzielni elektrycznych wysokiego i średniego napięcia. Każdorazowo naszym priorytetem jest dbałość o środowisko naturalne, komfort osób mieszkających w pobliżu inwestycji oraz precyzja wykonania powierzonych nam zadań.

Jednym z kluczowych projektów realizowanych przez PeBeKa jest renowacja rurociągu szlamowego w rejonie Żelaznego Mostu, największego w Europie zbiornika odpadów poflotacyjnych rud miedzi z kopalń i zakładów wzbogacania rud. 

Budownictwo użyteczności publicznej

Ten segment usług ma dla nas szczególne znaczenie, gdyż w bezpośredni sposób przekłada się na komfort życia lokalnej społeczności. Oferta PeBeKa obejmuje kompleksowe realizację m.in. obiektów biurowych, mieszkalnych, z zakresu ochrony zdrowia czy sportowych.

Jedną z naszych kluczowych realizacji w tym zakresie jest budowa stadionu piłkarskiego Zagłębia Lubin, obiektu wykonanego zgodnie z wytycznymi PZPN oraz UEFA.

Realizacje