PeBeKa w ramach realizowanej inwestycji wykonała główny budynek powierzchniowej, centralnej stacji klimatyzacyjnej przy szybie R-IX należącym do KGHM Polska Miedź S.A. oddziale Zakładu Górniczego „Rudna”, wraz  drogami dojazdowymi i placami, a także wieże - chłodnie dla agregatów chłodniczych i wieże - chłodnie (free cooling). Spółka wykonała również montaż wyposażenia i urządzeń stacji. Jest to jedyny tego typu obiekt na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.

Powierzchniowa Centralna Stacja Klimatyzacyjna ZG Rudna

Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG „Rudna”
Czas realizacji: 2003-2005

Dodatkowe dane techniczne:

  • Łączna kubatura budynku głównego: 4200 m2
  • Wieże chłodne: 10 sztuk
  • Długość rurociągów w szybie R-IX: 2x1100 m
  • Moc cieplna: 16,7 MW

Lokalizacja

Polska, województwo dolnośląskie,
Polkowice, ul. Dąbrowskiego 50

Rys sytuacyjny

Zrealizowana przez PeBeKa inwestycja w ZG „Rudna” jest jedynym tego typu obiekt na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Budynek wykonany został w konstrukcji stalowej. Podstawową funkcją obiektu jest oziębienie wody do temperatury +1,5 °C i dostarczaniu jej do dołowej instalacji chłodzącej centralnego systemu klimatyzacji. Z uwagi na różne funkcje techniczne budynek stacji podzielony został na dwie części: wysoką (+6,2 m) i niską (+3,5 m). W pierwszej części umieszczona została maszynownia, natomiast w drugiej usytuowano pomieszczenie pompowni, pomieszczenia części elektrycznej, AKPiR i pomieszczenia socjalne. Urządzenia chłodnicze „free coolingu” zamontowano na dziesięciu wieżach, połączonych z budynkiem głównym.

Największe wyzwania

Prowadzenie prac w czynnym szybie.

Kluczowy moment

Osadzenie kolumn w zabudowanej konstrukcji wsporczej szybu.