Jesteśmy ekspertami w budownictwie podziemnym. Już od ponad 60 lat realizujemy inwestycje budowlane na całym świecie, specjalizując się w projektach górniczych i wiertniczych oraz budowie szybów.

Możliwości i doświadczenie

Dzisiaj dysponujemy największymi w Polsce i jednymi z największych na świecie możliwościami i doświadczeniem w zakresie budowy kopalń i infrastruktury towarzyszącej.  Oferujemy usługi w zakresie specjalistycznych projektów inżynierskich, wykonawstwa obiektów infrastrukturalnych i przemysłowych.

Wybierając PeBeKa, nasi partnerzy mogą liczyć na kompleksową obsługę w zakresie realizacji budowalnych, opartą na wieloletnim doświadczeniu oraz szeregu autorskich innowacyjnych rozwiązań sprawdzonych w inwestycjach realizowanych na placach budów w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach.

Mapa
realizacji
PeBeKa

Mapa realizacji PeBeKa

Usługi wiertnicze

Zobacz realizacje Usługi wiertnicze

Specjalistyczne usługi wierceń geologiczno-poszukiwawczych, geologiczno-rozpoznawczych, piezometrycznych oraz otworów technicznych pod mrożenia budowanych szybów
to jedne z kluczowych specjalizacji PeBeKa.

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na tego typu inwestycje w 2012 roku utworzyliśmy specjalistyczny oddział spółki dedykowany usługom wiertniczym. Świadczymy kompleksowe prace w zakresie rozpoznawania złóż, opisu warunków geologicznych i hydrologicznych, wspierając procesy inwestycyjne związane z eksploatacją zasobów naturalnych.

Roboty szybowe

Zobacz realizacje Roboty szybowe

Jesteśmy głównym wykonawcą górniczych szybów w rejonie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, jednego z największych ośrodków eksploatacji miedzi na świecie.

Do tej pory wybudowaliśmy 31 szybów o łącznej głębokości niemal 30 kilometrów. Zdobyte w ciągu wielu lat doświadczenie pozwoliło nam na wypracowanie metody szybkiego i bezawaryjnego głębienia szybów mrożonych praktycznie w każdych warunkach geologicznych. Dysponując unikalną technologią głębienia szybów oraz technologią mrożenia górotworu, PeBeKa może zaoferować wykonawstwo najbardziej nawet skomplikowanych szybowych obiektów inżynieryjnych.

Roboty górnicze

Zobacz realizacje Roboty górnicze

Jedną z podstawowych usług realizowanych przez PeBeKa jest kompleksowe wykonawstwo górniczych wyrobisk poziomych.

Na terenie kopalń znajdujących się w Legnicko-Głogowskiego Zagłębiu Miedziowego wykonaliśmy blisko 1168 127 mbp chodników i przekopów oraz ponad 700 000 m³ wyrobisk komorowych. Równolegle z głębieniem szybów i prowadzeniem robót poziomych PeBeKa zajmuje się również wyposażeniem wyrobisk górniczych w infrastrukturę techniczną tj.: montażem rurociągów technologicznych, kabli energetycznych, oświetleniowych i telekomunikacyjnych oraz budową systemów transportowych.

Budownictwo przemysłowe

Zobacz realizacje Budownictwo infrastrukturalne

Budownictwo przemysłowe i infrastrukturalne stawia przed firmami inżynierskimi coraz trudniejsze wyzwania,
z których jednymi z największych jest konieczność realizacji nowych obiektów (zarówno pod ziemią jak i na powierzchni) w centrach tętniących życiem miast, w taki sposób, by nie zakłócać ich zwykłego funkcjonowania.

Naszą bazą dla inwestycji infrastrukturalnych jest wieloletnie doświadczenie zdobywane przez specjalistów PeBeKa podczas szeregu robót górniczych. Naszym partnerom oferujemy szerokie spektrum usług z zakresu budownictwa infrastrukturalnego, których wyznacznikiem jest wysoka jakość oraz elastyczne adaptowanie się do zmieniających się warunków geologicznych i przestrzennych.

Tunele i stacje metra

Zobacz realizacje Tunele i stacje metra

Budownictwem tunelowym zajmujemy się od 1984 r., wykonując tunele komunikacyjne oraz przemysłowe zarówno metodami konwencjonalnymi, jak i specjalnymi.

Zbudowaliśmy tunele metra w Algierze i Ankarze, kolejowe w Algierii, drogowe w Turcji, Hongkongu i Izraelu oraz hydrotechniczne w Malezji. Przez ponad 20 lat byliśmy zaangażowani w budowę I linii warszawskiego metra, odpowiadając nie tylko za prace tunelowe, ale także za budowę stacji metra (np. „Słodowiec”) czy węzłów komunikacyjnych (np. „Młociny). Jesteśmy dziś jedną z najbardziej doświadczonych firm budowlanych w zakresie budownictwa tunelowego. Naszą przewagą jest gotowość do pracy w każdych warunkach, niezależnie od okoliczności geologicznych czy przestrzennych.