Jedną z podstawowych usług realizowanych przez PeBeKa jest kompleksowe wykonawstwo górniczych wyrobisk poziomych. Na terenie kopalń znajdujących się w Legnicko-Głogowskiego Zagłębiu Miedziowego wykonaliśmy ponad
1168 127 mbp chodników i przekopów oraz ponad 700 000 m³ wyrobisk komorowych.

Równolegle z głębieniem szybów i prowadzeniem robót poziomych PeBeKa zajmuje się również wyposażeniem wyrobisk górniczych w infrastrukturę techniczną tj.: montażem rurociągów technologicznych, kabli energetycznych, oświetleniowych i telekomunikacyjnych oraz budową systemów transportowych.

Drążenie wyrobisk korytarzowych i komorowych z użyciem materiałów wybuchowych

Drążenie wyrobisk korytarzowych z urabianiem mechanicznym skał

Przebudowa i rekonstrukcje wyrobisk

Roboty montażowe pod ziemią

Dołowe roboty wiertnicze

W PeBeKa oprócz klasycznego drążenia wyrobisk górniczych zajmujemy się także rozpoznawaniem złóż. Dzięki wykonaniu otworów wiertniczych możliwe jest zebranie szczegółowych danych o warunkach geologicznych występowania oraz zasięgu złóż i kopalin towarzyszących, pozwalających na kompleksowe przygotowanie do realizacji inwestycji wydobywczych.

Realizacje