Komora maszyn ciężkich w ZG Lubin

Podziemny warsztat w KGHM POLSKA MIEDZ S.A. O/ZG Lubin 570 metrów pod ziemią służący do obsługi technicznej samojezdnych maszyn górniczych.

Komora maszyn ciężkich w ZG Lubin

400 metrowa komora określona symbolem W74E3 została wybudowana zgodnie z najnowszymi normami Unii Europejskiej w systemie „pod klucz".

Inwestor: KGHM PM S.A. O/ZG Lubin

Czas realizacji: Roboty górnicze (przygotowawcze) rozpoczęto jesienią 2013 roku, końcowy odbiór obiektu zakończył się przekazaniem inwestorowi wiosną /maj/2016 roku. 

Dodatkowe dane techniczne:

Na terenie komory o długości 400 m znajdują się:

  • dwa wciągniki elektryczne oraz montażownice do kół wielkogabarytowych
  • siedem funkcjonalnych kanałów przeglądowo-naprawczych,
  • suwnica z torem jezdnym o długości ponad stu metrów.
  • żurawie słupowe
  • instalacja p-poż
  • instalacja odwadniająca
  • instalacja sprężonego powietrza
  • pomieszczenie z elektryczną stacja transfomatorową

Komora została wyposażona w szlifierki, wiertarki, tokarkę, żuraw słupowy, urządzenia odpylające i filtrujące gazy spawalnicze. W kanałach przeglądowych zabudowano pompy odwadniające .


Lokalizacja

Komora maszyn ciężkich W74E3

Polska, województwo dolnośląskie, kopalnia ZG Lubin

Rys sytuacyjny

Komora maszyn ciężkich to miejsce dokonywania wszelkich napraw i przeglądów parku maszynowego w kopalni. Służy również jako miejsce postoju dla nieużywanego w danej chwili sprzętu i maszyn.

 

 

 

 

Największe wyzwania

Największym wyzwaniem logistycznym było opracowanie harmonogramu opuszczania i koordynacji transportu na dole kopalni ogromnych ilości materiałów budowlanych takich jak bloczki betonowe, cement i mieszanka żwirowa. Proces wylewania posadzki betonowej na całej powierzchni komory uzależniał bieżący montaż niezbędnych  instalacji i urządzeń wyposażenia obiektu. Miało to znaczący wpływ na termin oddania inwestycji do użytkowania .

Ważną częścią projektu było zamontowanie i uruchomienie systemu alarmowego i głośnomówiącego powiązanego na całej długości komory z instalacją światłowodową. Zainstalowano też sygnalizację świetlną zajętości kanałów przeglądowych, zabudowano cztery tamy wentylacyjne i wykonano sygnalizację zamykania i otwierania, którą będzie monitorować osoba dozoru prowadząca zmianę.

Kluczowy moment

Ważnym momentem dla tego typu inwestycji są etapowe odbiory techniczne poszczególnych instalacji i  urządzeń przez rzeczoznawców oraz wszelkie instytucje do tego uprawnione z których to opinii przygotowuje się dokumentację dla inwestora do odbioru końcowego.