Specjalistyczne usługi wierceń geologiczno-poszukiwawczych, geologiczno-rozpoznawczych, piezometrycznych oraz otworów technicznych pod mrożenia budowanych szybów to jedne z kluczowych specjalizacji PeBeKa. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na tego typu inwestycje w 2012 roku utworzyliśmy specjalistyczny oddział spółki dedykowany usługom wiertniczym.

Świadczymy kompleksowe prace w zakresie rozpoznawania złóż, opisu warunków geologicznych i hydrologicznych, wspierając procesy inwestycyjne związane z eksploatacją zasobów naturalnych.