Modernizacja dolnokredowych studni głębinowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz kablem światłowodowym.

Nowe ujęcie wodne sięgnie pokładów wodonośnych dolnej kredy do głębokości 620 metrów. Studnia zastępcza 1bis jest odwiertem, który wykonuje się w miejsce studni podstawowej, przeznaczonej do likwidacji – nie nadającej się do dalszej eksploatacji lub wyłączonej z użycia. Zastępczy odwiert, po jego wykonaniu, stanie się studnią podstawową.

Modernizacja dolnokredowych studni głębinowych

Nowa studnia głębinowa na ul. Bławatnej- projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej.

Inwestor: Łódzka Spółka Infrastrukturalna z o.o.

Czas realizacji: od sierpnia 2018 r. do grudnia 2019 r.

Dodatkowe dane techniczne:

  • Wewnątrz studni -w głebokości od 460 m do 620 m zabudowane są filtry DN250 mm, których zadaniem jest ograniczenie dopływu zanieczyszczeń mechanicznych do studni. (takich jak piasek, drobiny innych materiałów).
  • Wodociąg „Dąbrowa", którego częścią będzie wiercona przez PeBeKa studnia głębinowa, działa od ponad 60-ciu lat. Jest największym i najstarszym wodociągiem  w Łodzi.
  •  Wodociąg „Dąbrowa” wydobywa wodę z 13 studni o głębokości od 120 do ponad 900 metrów z pokładów czwartorzędu, górnej i dolnej kredy.

 


Lokalizacja

Rys sytuacyjny

Obecnie łodzianie korzystają z wody pochodzącej z 33 studni głębinowych, które znajdują się na terenie miasta. Woda wydobywana przez 20 spośród nich jest na tyle dobrej jakości, że nie wymaga uzdatniania. Łódzkie studnie głębinowe sięgają pokładów znajdujących się na głębokości od kilkudziesięciu metrów do nawet 300-900.

Największe wyzwania

Zapuszczenie filtrów DN250 i ich zażwirowanie

Kluczowy moment

Próbne pompowanie w celu określenia wydatku optymalnego, z jakim będzie można eksploatować studnię.