Wstępne wyniki badań wody wyglądają obiecująco.

Dział wiertniczy PeBeKa zakończył odwiert geotermalny w Tomaszowie Mazowieckim.

Inwestor: Gmina Tomaszów Mazowiecki (100% dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej).

Czas realizacji: 2019

Dodatkowe dane techniczne:

  • Planowany otwór miał mieć około 2 km głębokości, ale w wyniku wypłycenia złoża zakończył się na  poziomie 1672 m.
  • Wydajność źródła: ok. 80 m³/h.
  • Temperatura wody: 42°C
  • Podczas realizacji zadania PeBeKa zmontowała mobilne urządzenie wiertnicze wraz z zapleczem, odwierciła otwór, zafiltrowała złoże, przeprowadziła jego żwirowanie oraz przeprowadziła badania hydrogeologiczne, a na koniec zrekultywowała teren placu wiertni.


Lokalizacja

Polska, województwo łódzkie, Gmina Tomaszów Mazowiecki.

Rys sytuacyjny

W zależności od ostatecznych wyników badań, planowane jest wykorzystanie ciepła wody pochodzącej z wierconego otworu do ogrzewania miasta lub tylko obiektów usytuowanych najbliżej źródła takich jak Arena Lodowa. Jako ujęcie wody pitnej (słodkiej), źródło może być również wykorzystywane do celów rekreacyjno-leczniczych (zasilać wodny park zdrowia).

Źródło ma charakter artezyjski - oznacza to, że wypływa samoczynnie i bez konieczności jej wypompowywania na powierzchnię.

Największe wyzwania

Walka z opóźnieniem wywołanym uszkodzeniem filtra wody. Na sprowadzenie nowego sprzętu trzeba było czekać kilkanaście tygodni.

Kluczowy moment

Osiągnięcie docelowej głębokości otworu.