W ramach realizowanych działań PeBeKa wykonała w gminach Bolesławiec oraz Warta Bolesławicka sięgające 1500 m głębokości odwierty badawcze w celu zbadania warunków zalegania rudy bilansowej miedzi, jej jakości, profilu litostratygraficznego, nakładu, warunków hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich i gazowych.

Odwierty geologiczno-rozpoznawcze

Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A.  
Czas realizacji: 2013-2014

Dodatkowe dane techniczne:

  • Głębokość odwiertów: ok. 1500 m
  • Dane techniczne urządzenia wiertniczego MR6000:
  • Producent: DRILLMEC
  • Typ: samojezdne urządzenie wiertnicze, teleskopowe, stawiane i opuszczane hydraulicznie
  • Wysokość: 35 m
  • Udźwig na haku: 136 ton
  • Moc wyciągu wieżowego:  500 KM
  • Napęd: Caterpillar C15
  • Średnica liny: 28 mm

Lokalizacja

Polska, województwo dolnośląskie,
gmina Bolesławiec i Warta Bolesławicka

Rys sytuacyjny

Wykonanie otworów wiertnicznych umożliwia zebranie szczegółowych danych o warunkach geologicznych występowania i zasięgi złoża rud miedzi i kopalin towarzyszących, a także informacji o mineralizacji miedziowej i metali występujących z miedzią w rudzie. Prace przy pierwszym odwiercie w Niecce Grodzieńskiej zakończyły się na głębokości i 1447 m, przy drugim na 1417 m a przy trzecim na 1278 m. W dwóch pierwszych otworach po zakończeniu kompleksowego zakresu badań hydrogeologicznych zabudowano piezometry, które służą do obserwacji i badań wód podziemnych.

Zrealizowane w ramach inwestycji odwierty wzbogaciły wiedzę specjalistów PeBeKa w zakresie technologii rdzeniowania skał osadowych z okresu permu, poszerzając tym samym wachlarz specjalistycznych usług oferowanych przez spółkę.

Największe wyzwania

Prowadzenie odwiertów zimą

Kluczowy moment

Transport i montaż urządzenia wiertnicznego, które składa się z samojezdnej wiertnicy typu MR6000, zbiorników oraz pomp płuczkowych i generatorów prądotwórczych.