Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76,
59-301 Lubin
zobacz na mapie

tel.: +48 76 840 54 03
+48 76 840 52 03
+48 76 840 54 05


KONTAKTY HANDLOWE

Kierownik Działu Handlowego

Konrad Zaręba
tel. +48 885 899 390

e-mail: konrad.zareba@pebeka.com.pl


KONTAKT DLA mediÓw

tel. +48 76 840 54 03
+48 76 840 52 03
e-mail: pebeka@pebeka.com.pl


Inspektor Ochrony Danych
w PeBeKa S.A.

Inspektor Ochrony Danych

Edyta Zaczyńska

tel. +48 76 840 52 12

e-mail : iod@pebeka.com.pl


ZGŁOSZENIA BHP, PPOŻ., OCHRONA ŚRODOWISKA

Kierownik Działu BHP

Wojciech Kulicki

tel. +48 76 840 5115

e-mail: bhp@pebeka.com.pl


DANE SPÓŁKI

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń
PeBeKa S.A.

NIP: 692-00-00-154
REGON: 390058997
Rejestracja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy
KRS: 0000110826
Kapitał zakładowy: 64 638 162 zł
Rok założenia: 1960

PeBeKa działa w ramach Grupy KGHM Polska Miedź S.A.
Z KGHM PM. S.A., który jest właścicielem 100 proc. akcji Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A., łączy nas rozwijana i kontynuowana od lat współpraca gospodarcza, związana z eksploatacją złóż i produkcją miedzi.

Lokalizacja