Od ponad 60 lat realizujemy inwestycje budowlane na całym świecie, specjalizując się w projektach górniczych, wiertniczych, tunelowych a także infrastrukturalnych.  Zbudowaliśmy kilkadziesiąt szybów polskich kopalni miedzi oraz tysiące kilometrów podziemnych chodników i przekopów. Wykonaliśmy kilkadziesiąt tuneli - metra, kolejowych, drogowych i hydrotechnicznych.

Warszawskie metro

I linia warszawskiego metra to kluczowa inwestycja w obszarze komunikacji publicznej zrealizowana w stolicy Polski w ostatnich dzisięcioleciach. W latach 1987-2008 odpowiadaliśmy za wydrążenie wschodnich tuneli szlakowych pomiędzy stacjami „Politechnika” i „Słodowiec”. Braliśmy również udział w powstawaniu stacji „Politechnika”, „Centrum”, „Racławicka”, „Plac Wilsona”, „Słodowiec”. Wybudowaliśmy także przejście podziemne pod Placem Bankowym, obiekt Park&Ride przy stacji „Marymont” oraz węzeł „Młociny”.

Roboty tunelowe wykonane były z użyciem niezmechanizowanej tarczy otwartej. Z uwagi na warunki geologiczne, występowanie przesuszonych, luźnych piasków, konieczne było stosowanie iniekcji wyprzedzającej, mającej na celu ich konsolidację chemiczną.

Oprócz tuneli inżynierowie PeBeKa wykonali obiekty towarzyszące - szybiki, wentylatorownie i montaż elementów wyposażenia.

Wśród najtrudniejszych zadań inżynierskich podczas budowy metra była realizacja płytkiego przejścia tunelami szlakowymi pod Trasą Łazienkowską. Na głębokości zaledwie 80 cm pod asfaltową nawierzchnią jezdni wydrążone zostały dwa tunele szlakowe oraz techniczny tunel komunikacyjny, każdy o długości 88 metrów.

W trakcie drążenia odcinka „Politechnika” - „Centrum” należało przejść tunelem na głębokości ok. 15 m pod powierzchnią terenu, a bezpośrednio 1,5 m pod czynnym, czterotorowym tunelem linii średnicowej PKP oraz pod podziemnymi przejściami dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulicy Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich. Zadanie polegało na wpisaniu się okrągłą tarczą tunelową w - przygotowany przed laty - prostokątny tunel betonowy.

Budowa metra w Warszawie to jedno z najważniejszych przedsięwzięć PeBeKa z zakresu budownictwa komunikacyjnego. Jednocześnie w wyniku naszych prac powstała znaczna część liczącej 23 kilometry trasy linii M1, 6 stacji metra, kluczowe dla komunikacji w Śródmieściu przejście podziemne, parking P+R przy stacji „Marymont” oraz niezwykle ważny dla północnej części Warszawy oraz gmin ościennych węzeł komunikacyjny przy stacji „Młociny”.

Realizacja tunelu szlakowego metra

Renowacja Kopalni Soli w Wieliczce

Kopalnia Soli w Wieliczce to jeden z najstarszych w Polsce zakładów wydobywających sól. Jednocześnie jest to najdłużej działające w Polsce przedsiębiorstwo. Ze względu na niepodważalne walory kulturowe, Kopalnia została wpisana do rejestru zabytków oraz na światową listę dziedzictwa UNESCO. Od 1994 roku posiada także status Pomnika Historii, który jest formą ochrony zabytków oraz wyróżnieniem dla najcenniejszych i najważniejszych obiektów na terenie Polski.

Kopalnia Soli w Wieliczce jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najchętniej odwiedzanych polskich zabytków. Liczba turystów przekracza milion rocznie. Jednocześnie z biegiem lat Kopalnia wymagała gruntownej rewitalizacji. Likwidacja wyeksploatowanych komór solnych na poszczególnych poziomach Kopalni oraz przebudowa wyrobisk chodnikowych i komorowych była dla tego niezwykłego obiektu jedynym ratunkiem przed zagładą.  Zaostrzone rygory prawa górniczego, nadzór inwestorski konserwatora zabytków, a przede wszystkim unikatowy charakter prowadzonych robót i stosowanych technologii, mających zapewnić jak największą wierność historycznej formy wyrobisk, obudowy oraz urządzeń kopalni, wymagały wysokiej jakości wykonawczej.

W rezultacie realizowane przez nas pomiędzy 1985 a 2009 rokiem prace prowadzone były w sposób wiernie odtwarzający technologie stosowane pomiędzy XVI a XIX wiekiem.

W ramach projektu odtworzyliśmy drewnianą i murowaną obudowę oraz zabezpieczyliśmy strop i ociosy w komorze Jezioro Wessel i Józefa Piłsudskiego, przystosowaliśmy do celów widowiskowych komorę Alfonsa Długosza i Warszawa, przeprowadziliśmy ogólne prace rekonstrukcyjne i zabezpieczające w komorze Drozdowice i Maria Teresa II oraz wymieniliśmy obudowę wieży wyciągowej i przebudowaliśmy podszybie w szybie Regis.

Zobacz prace renowacyjne w kopalni soli w Wieliczce

Infrastruktura komunikacyjna w Polsce

Od kilkudziesięciu lat wykonujemy w Polsce kluczowe projekty z zakresu infrastruktury komunikacyjnej. W naszych działaniach opieramy się na bogatym doświadczeniu w budownictwie górniczym oraz wiedzy zdobytej w ramach kontraktów zagranicznych. Przykładami zrealizowanych przez nas w kraju inwestycji mogą być m.in. infrastruktura Szybkiego Tramwaju w Krakowskim Centrum Komunikacyjnym, przystanek linii Szybkiego Tramwaju „Politechnika” w Krakowie, trasa tramwajowa os. Lecha - Franowo w Poznaniu, łącznica kolejowa do lotniska Okęcie w Warszawie czy tunel węzła „Hulanka” w Bielsku-Białej.

Wszystkie projekty łączy ich kluczowe znaczenie dla infrastruktury komunikacyjnej danego miasta.

Wśród największych tego typu obiektów w portfolio PeBeKa możemy wymienić infrastrukturę Szybkiego Tramwaju w Krakowskim Centrum Komunikacyjnym - inwestycję, która w znaczący sposób skróciła czas podróży i pozytywnie wpłynęła na jakość poruszania się po mieście. W skład zrealizowanej infrastruktury wchodzą torowiska bezkolizyjne oraz specjalnie wyodrębnione tory z zapewnionym bezwzględnym priorytetem przejazdu. Wykonane przez nas prace prowadzone były w obrębie jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych miasta - dwupoziomowego Ronda Mogilskiego.

Innym wartym podkreślenia projektem jest łącznica kolejowa do Międzynarodowego Lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

W ramach inwestycji PeBeKa wykonała część robót konstrukcyjnych związanych z budową tunelu i rampy wjazdowej, jak również kolejowe obiekty pomocnicze: trafostację nr 1, podstację trakcyjną oraz nastawnię. W rezultacie zrealizowanych prac powstała podziemna stacja i wyspowy peron umożliwiający obsługę dwóch pociągów. Uruchomiona 1 czerwca 2012 roku linia kolejowa była jedną ze strategicznych i najbardziej wyczekiwanych inwestycji komunikacyjnych w Warszawie. Pozwala ona dotrzeć w 20 minut z centrum stolicy na największe polskie lotnisko.  

Zdobywane przez nas doświadczenie w zakresie zaawansowanych robót górniczych oraz kontakty zrealizowane poza granicami Polski umożliwiły nam aktywne wykorzystanie naszej wiedzy i unikalnego know-how na rzecz lokalnych społeczności. Jesteśmy dumni, że inwestycje z zakresu infrastruktury komunikacyjnych w bezpośredni sposób wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców polskich miast.

Przeglądaj realizacje komunikacyjne

Tunele zagraniczne

Nasi specjaliści zrealizowali wiele ważnych i skomplikowanych inwestycji na całym świecie. W oparciu o wieloletnie doświadczenie i najwyższe standardy bezpieczeństwa wybudowaliśmy tunele m.in.: w Izraelu, Turcji, Hongkongu, Algierii czy Malezji. Nasze zagraniczne kontrakty bardzo często charakteryzowały się złożonymi warunkami technicznymi, klimatycznymi oraz geologicznymi. Realizowanie inwestycji w środku dżungli lub na nierozpoznanym i niestabilnym gruncie niejednokrotnie utrudniało prowadzenie prac

Budując tunele w najdalszych zakątkach świata nasi specjaliści często wykorzystywali metodę wymagającą zastosowania materiałów wybuchowych. Tu nieocenione okazało się górnicze doświadczenie oraz wysoka precyzja specjalistów PeBeKa.  

Bliskość  zabudowy miejskiej często wymuszała także zastosowania specjalnych tłumików na wentylatorach i maszynach, zaś użycie materiałów wybuchowych ograniczono tylko do godzin dziennych.

Podczas budowy tuneli w Ankarze nasi specjaliści wykorzystali m.in. metodę jet-groutingu, która zabezpieczała tunele szybkiej kolei podziemnej w rejonie pradoliny rzecznej.

Prowadzenie prac w różnych rejonach świata to dowód ogromnego zaufania zagranicznych inwestorów, którzy do realizacji często kluczowych inwestycji infrastrukturalnych wybrali właśnie PeBeKa. Jesteśmy dumni, że nasze realizacje znacząco wpływają na poprawę jakości komunikacji na całym świecie.

Zobacz zagraniczne inwestycje tunelowe

Kopalnie miedzi polskiego Zagłębia Miedziowego

Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy (LGOM) jest głównym ośrodkiem przemysłu miedziowego w Polsce oraz jednym z największych ośrodków eksploatacji miedzi na świecie. Od momentu rozpoczęcia budowy LGOM w latach 60-tych XX wieku PeBeKa jest głównym wykonawcą górniczych szybów w tym regionie.

Inżynierowie i fachowcy firmy są autorami unikalnej technologii mrożenia gruntu, dzięki której możliwe było udostępnienie tutejszego złoża rudy miedzi.  Do chwili obecnej  PeBeKa wykonała 30 szybów o łącznej głębokości  ponad  30 kilometrów, co stanowi dzisiejszą bazę wiedzy, doświadczeń i możliwości spółki w zakresie budownictwa szybowego.

Ponadto, na terenie LGOM zrealizowaliśmy również ponad 1600 km wyrobisk poziomych. Równolegle z głębieniem szybów i prowadzeniem robót poziomych zajmujemy się ich kompleksowym wyposażeniem.

Specjaliści z PeBeKa odpowiadają także za montaż rurociągów technologicznych, stacji klimatycznych, kabli energetycznych, oświetleniowych i telekomunikacyjnych oraz systemów transportowych.

Aktualnie PeBeKa buduje szyb GG-1, 31. szyb LGOM, który jest kluczową inwestycją Grupy KGHM Polska Miedź. Ma on zapewnić dostęp do pokładów rud miedzi położonych na poziomie poniżej 1 200 metrów, na wiele lat zabezpieczając ciągłość eksploatacji surowca. Docelowo szyb będzie miał 1 340 m głębokości i 7,5 m średnicy w świetle obudowy.

Budownictwo szybowe

Żelazny Most

Żelazny Most to znajdujący się na wschód od Polkowic, należący do KGHM Polska Miedź S.A., największy w Europie zbiornik odpadów poflotacyjnych rud miedzi z kopalń i zakładów wzbogacania rud. Obiekt zajmuje powierzchnię ponad 1400 ha, a jego obwód przekracza 14 km. W 2001 roku zdecydowano o wymianie starego odcinka rurociągu stalowego DN 800.

Nasi specjaliści, mając na uwadze troskę o środowisko i okolicznych mieszkańców, zadecydowali, że inwestycja została zrealizowana przy zastosowaniu metody reliningu długimi odcinkami. Technologia ta polegała na umieszczeniu we wnętrzu istniejącego przewodu rur typu PEHD 710x40,2 SDR 17,6 produkcji KWH Pipe oraz wypełnieniu pustki pomiędzy rurami mieszanką cementową. Zmniejszenie średnicy rurociągu nie spowodowało ograniczenia przepływów z uwagi na poprawę właściwości hydraulicznych przewodu. Zastosowana przez spółkę technologia jest przyjazna środowisku, szybka i efektywna.

Dodatkowym wyzwaniem dla naszych specjalistów był fakt, że trasa rurociągu biegnie przez obszar występowania szkód górniczych oraz licznych tąpnięć związanych z prowadzeniem eksploatacji górniczej.

Za wykonanie tego kontraktu zostaliśmy docenieni nagrodą Limbur 2002 w kategorii: Projekt roku 2002 - Renowacja. Przyznane wyróżnienie potwierdza najwyższą jakość wykonanych prac, dzięki którym transport szlamu do zbiornika Żelazny Most jest szybszy i bardziej bezpieczny.

Renowacja rurociągu szlamowego