Stacja I linii warszawskiego metra - Słodowiec - zaprojektowana została jako konstrukcja trzynawowa, którą wybudowano metodą podstropową z zastosowaniem ścian szczelinowych.

Tunel szlakowy metra

Inwestor: Metro Warszawskie Sp. z o.o. (w imieniu Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie) 
Czas realizacji: 2006-2008

Dodatkowe dane techniczne:

  • Długość szlaku: 874,36 m
  • Długość stacji: 156 m
  • Szerokość stacji: 26,8 m
  • Długość toru manewrowego: 207 m

Lokalizacja

Polska, województwo mazowieckie,
Warszawa

Rys sytuacyjny

Budowa metra w Warszawie to jedno z najważniejszych przedsięwzięć PeBeKa S.A. z zakresu budownictwa komunikacyjnego. Zrealizowany projekt jest integralną częścią liczącej 23 km pierwszej linii warszawskiego metra. Stacja „Słodowiec” posiada jedną kondygnację podziemną, do której prowadzą schody z 2 pawilonów naziemnych mieszczących wejścia do stacji. Położona jest najpłycej na pierwszej linii metra.

Szlak B20 wybudowany został przy zastosowaniu trzech metod: 217-metrowy odcinek dwóch tuneli jednotorowych, jednonawowych w ścianach szczelinowych, rozpartych podczas wykonywania wykopu rozporami stalowymi lub na pewnym fragmencie z zastosowaniem metody podstawowej; 316-metrowy odcinek dwóch tuneli jednotorowych, drążonych metodą górniczą oraz 21-metrowy odcinek w tej technologii łączący szlak z już eksploatowaną stacją metra „Marymont”; 340-metrowy odcinek dwóch tuneli jednotorowych i dwunawowych monolitycznych, wykonanych w wykopie zabezpieczonym ścianką berlińską.

Największe wyzwania

  • Wykorzystanie trzech różnych metod przy drążeniu szlaku B20
  • Drążenie tunelu pod ważnymi arteriami miejskimi

Kluczowy moment

Połączenie szlaku B20 z czynną stacją „Marymont”