W ramach projektu realizowanego w stolicy Turcji, Ankarze, spółka PeBeKa wybudowała tunele szlakowe dla Szybkiej Kolei Podmiejskiej „Ankaray”. Całkowita długość wykonanych tuneli jednotorowych wyniosła 2246 m, a dwutorowych 78 m oraz dwóch szybików wentylacyjnych o średnicy 3,8 m i głębokości 25 m.
W ramach kontraktu spółka została również zobowiązana do zaprojektowania i wykonania części tuneli na odcinku zawodnionego starorzecza z wieloma warstwami wodonośnych żwirów i piasków.

Tunele wybudowane zostały metodą NATM,  w obudowie wstępnej (obudowa stalowo-podporowa, kotwy, beton natryskowy-torkret)  i ostatecznej (hydroizolacja i beton ostateczny). Jako metodę zabezpieczania tuneli szybkiej kolei podziemnej w rejonie pradoliny rzecznej zastosowano jet-grouting, polegający na wysokociśnieniowej cementacji górotworu wokół wykonywanego wyrobiska.

Ankaray Project

Inwestor: Bayindir- Yuksel Joint Venture 
Czas realizacji: 1993-1995

Dodatkowe dane techniczne:

  • Łączna długość tuneli: 2324 m
  • Przekrój: od 34 m2 do 105 m2
  • Łączna ilość pali: 3094 sztuk
  • Jet grouting: 13542 m
  • Długość zabezpieczonego odcinka tunelu: 150 m
  • Wykorzystana technologia: tunele wykonywane metodą NATM, z wykorzystaniem obudowy kotwiowej, stalowej, betonu natryskowego i betonu ostatecznego. Jako metodę zabezpieczania tuneli szybkiej kolei podziemnej w rejonie pradoliny rzecznej zastosowano jet-grouting.

Lokalizacja

Turcja,
Ankara,

Rys sytuacyjny

System szybkiej kolei podmiejskiej, Ankaray, był zalążkiem systemu podziemnej komunikacji torowej w stolicy Turcji, Ankarze. Zrealizowana przez konsorcjum firm budowlanych, w skład którego weszła PeBeKa, inwestycja obejmuje 11 stacji, a jej długość sięga 8,5 kilometra. Linia kursuje pomiędzy AŞTİ - międzynarodowym terminalem autobusowym, a Dikimevi.

W ramach inwestycji PeBeKa wybudowała 2264 metrów tuneli jednotorowych oraz 78 metrów dwutorowych między stacjami Demirtepe-Kizilay-Kolej. Spółka została również zobowiązana do zaprojektowania i wykonania części tuneli na odcinku zawodnionego starorzecza z wieloma warstwami wodonośnych żwirów i piasków.
Tunele wybudowane zostały metodą NATM, z wykorzystaniem obudowy kotwiowej, stalowej, betonu natryskowego i betonu ostatecznego. Jako metodę zabezpieczania tuneli szybkiej kolei podziemnej w rejonie pradoliny rzecznej zastosowano jet-grouting, polegający na wysokociśnieniowej cementacji górotworu wokół wykonywanego wyrobiska.

Największe wyzwania

  • Zaprojektowanie i wykonanie części tuneli na odcinku zawodnionego starorzecza
  • Drążenie tuneli, które przebiegały pod głównym ciągiem komunikacyjnym Wschód-Zachód  w centrum Ankary pod Bulwarem Gazi Mustafa Kemal, przy nadkładzie wahającym się od 5 do 25 m

Kluczowy moment

Wydrążenie wszystkich tuneli .