Projekt Railroad Tunnels - Ferijijel w Algierii był pierwszym kontraktem tunelowym przedsiębiorstwa. W ramach inwestycji spółka zrealizowała sześć tuneli na trasie kolejowej z Jijel do Ramadane Djamel w trudnych i zmiennych warunkach hydrogeologicznych i geologicznych.

Railroad tunnels - Ferijijel w Algierii

Inwestor: Bouygues
Czas realizacji: 1984 - 1988 – realizacja tuneli kolejowych
1998 - 1993 – realizacja I etapu budowy metra

Dodatkowe dane techniczne:

  • Łączna długość tuneli: 6640 m (najdłuższy T4 ma długość 2669 m)
  • Przekroje tuneli:  42 – 54 m2
  • Wykorzystana technologia: tradycyjna (pełnym przekrojem) z obudową z betonu zbrojonego

Lokalizacja

Algieria,
Wilajet Sukajkida, miasto Sukajkida

Rys sytuacyjny

W Algierii PeBeKa realizowała prace w ramach projektu „Railroad Tunnels – Ferijijel – Algieria”. Spółka wykonała sześć tuneli kolejowych w trudnych i zmiennych warunkach hydrogeologicznych i geologicznych. Właściwie był to ciąg 8 tuneli, z których dwa pierwsze zostały wydrążone już w czasach kolonialnych.  Linią kolejową łączącą tunele miała być przewożona do hut zlokalizowanych w okolicach Djamel ruda żelaza, dostarczana statkami do portu Jijel.

Cztery tunele, drążone technologią tradycyjną (pełnym przekrojem) w tymczasowej obudowie podporowej, a następnie wykonano obudowę ostateczną betonową. Urabianie wykonywano metodą strzałową. Pozostałe dwa drążono z podziałem na warstwy  w obudowie podporowej z jednoczesnym wykonaniem obudowy ostatecznej, w odległości 45-60 m od czoła przodka. Calizna urabiana była mechanicznie przy pomocy koparki tunelowej  ‘Atlas” z młotem hydraulicznym.

 

Największe wyzwania

Trudne warunki hydrologiczne i tektoniczne

Kluczowy moment

Wydrążenie pierwszych czterech tuneli