PeBeKa S.A. wykonała dwa tunele szlakowe wydrążone pod trasą Łazienkowską i siedem wschodnich tuneli szlakowych pomiędzy stacjami „Politechnika” i „Marymont”, które znajdują się na trasie I linii warszawskiego metra. Zrealizowano również infrastrukturę dodatkową: szybiki, wentylatorownie oraz komory rozjazdów.

Tunele metra od B12/13 do B19

Inwestor: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Czas realizacji: 1987 - 2008

Dodatkowe dane techniczne:

  • Łączna długość tuneli: 4900 m
  • Średnica w obudowie: 5,2 m
  • Wykorzystana technologia: Metody górnicze i budowlane z zastosowaniem niezmechanizowanej tarczy osłonowej

Lokalizacja

Polska, województwo mazowieckie,
Warszawa

Rys sytuacyjny

Budowa metra w Warszawie to jedno z najważniejszych przedsięwzięć PeBeKa S.A. z zakresu budownictwa komunikacyjnego. Zrealizowany projekt jest integralną częścią liczącej 23 km pierwszej linii warszawskiego metra. Z uwagi na warunki geologiczne przy realizacji tego zadania zastosowano iniekcję wyprzedzającą. Opanowana i wdrożona modyfikacja dotychczasowej metody tarczowego drążenia polega na konsolidacji chemicznej luźnych piasków. W koronie tunelu powstaje ekran ze sklejonego chemicznie piasku, który wyprzedza posuw tarczy. Zabieg ten skutecznie eliminuje niekontrolowane osuwiska piasków do tunelu.

Wśród najtrudniejszych zadań inżynierskich PeBeKa podczas budowy metra wymieniana jest realizacja płytkiego przejścia tunelami szlakowymi pod Trasą Łazienkowską. Na głębokości zaledwie 80 cm pod asfaltową nawierzchnią jezdni wydrążono dwa tunele szlakowe oraz techniczny tunel komunikacyjny, każdy o długości 88 m.

Największe wyzwania

  • Drążenie tunelu pod czynną linią średnicową PKP
  • Drążenie tunelu pod ważnymi arteriami miejskimi

Kluczowy moment

Wydrążenie tunelu metra zaledwie 1,5 m pod czynną linią średnicową PKP.