PeBeKa wykonała tunel zrzutowy wody dla zbiornika Sungai Kelinchi, tunel hydrotechniczny na wyspie Penang oraz szyb wraz z tunelem transportowym dla Cementowni Perak Hanjong. Realizację  tego zadania utrudniały nie tylko warunki geologiczne i techniczne, ale samo położenie placu budowy - w głębi dżungli. Tunele zostały wykonane tradycyjną metodą górniczą.

Tunel o długości 367 m stanowi część projektu hydrotechnicznego „Zapora na rzece Kelinchi” i wykonany został w technologii NATM.  Plac budowy ze względu na położenie musiał być całkowicie niezależny i samowystarczalny pod względem zaopatrzenia w energię elektryczną, co wymagało zainstalowania generatorów z silnikami Diesla i kompresorów oraz pomp wody obiegowej czerpiących wodę z jeziora.

Tunele Sungai Kelinchi, Perak Hanjong - Malezja

Inwestor: Universalebau, Perak Hanjong
Czas realizacji:

1996 – tunel zrzutowy wody dla zbiornika Sungai Kelinchi
1997 – 1998-  tunel hydrotechniczny Penang oraz szyb i tunel transportowy dla cementowni Perak Hanjong

Dodatkowe dane techniczne:

  • Łączna długość tuneli: 4900 m
  • Średnica w obudowie: 5,2 m
  • Wykorzystana technologia: Metody górnicze i budowlane z zastosowaniem niezmechanizowanej tarczy osłonowej

Lokalizacja

Malezja
Zbiornik Sungai Kelinchi

Rys sytuacyjny

W lipcu 1997 r. rozpoczęto roboty przy budowie szybu i tunelu  transportowego dla cementowni Perak Hanjong. Pod odwierconym przez Universale Bau szybem o głębokości 187 m i średnicy 3 m specjaliści PeBeKa wykonali komorę załadowczą oraz tunel taśmowy długości 18 m. Wyrobiska te służą do transportu wapienia bezpośrednio z kamieniołomu do cementowni.

W ramach odrębnego kontraktu wydrążono tunel hydrotechniczny na wyspie Penang o długości 100 m w stalowej obudowie łukowej. Tunel ten zabezpieczał niżej położoną część miasta przed zalewaniem wodami opadowymi w porze mokrej i odprowadzał wody deszczowe bezpośrednio do morza.

Największe wyzwania

  • Położenie placu  budowy – w dżungli
  • Trudne warunki geologiczne

Kluczowy moment

  • Zakończenie drążenia tuneli