W ramach inwestycji wybudowano dwa równoległe, trzypasmowe tunele drogowe Cheung Ching, prowadzące na nowe lotnisko w Hongkongu. Dodatkowo wykonano również przecinki piesze oraz przecinki przejezdne.

Tunele stanowią część ważnej ze względów komunikacyjnych autostrady Tsing Kwai. Droga umożliwia dotarcie na nowe lotnisko w Hongkongu, które w 2015 roku obsłużyło 68,5 miliona pasażerów.

Cheung Ching Tunnel - Hongkong

Inwestor: Dragages et Travaux Publics
Czas realizacji: 1993 - 1995

Dodatkowe dane techniczne:

  • Długość każdego tunelu: 1500 m
  • Przekrój każdego tunelu: 135 m2
  • Ilość pasów autostrady w tunelu: 3
  • Wykorzystana technologia: tunele wykonywane w obudowie wstępnej z betonu natryskowego i kotew. Ostateczna obudowa wykonana z betonu monolitycznego 

Lokalizacja

Chiny,
Specjalny Region Administracyjny Hongkong

Rys sytuacyjny

Drążenie tuneli odbywało się częściowo w monolitycznych granitach i częściowo w wysoce zdyslokowanych i zaburzonych skałach wulkanicznych.

Skały obu portali tunelu zostały wzmocnione betonem i stalą. Mimo że drążenie tunelu odbywało się przy pomocy materiałów wybuchowych zarys obudowy musiał być wykonany z dokładnością nieprzekraczającą kilku centymetrów. Bliskość zabudowy miejskiej wymuszała ograniczanie wielkości wibracji powierzchni terenu oraz zastosowania specjalnych tłumików hałasu na wentylatorach tunelowych.

Podczas drążenia tuneli w twardych granitach zastosowano metodę NATM, wykorzystującą górotwór jako element nośny konstrukcji tunelu. Inwestycja była jednym z największych tego typu przedsięwzięć realizowanych przez PeBeKa, w trakcie którego wykorzystano wszystkie górnicze doświadczenia firmy.

 

Największe wyzwania

  • konstruowanie specjalnych metryk strzałowych celem ograniczenia poziomu wibracji gruntu oraz założone tolerancje gabarytów wyłomu
  • Ochrona obiektów na powierzchni takich jak wieżowce, linie energetyczne, zbiorniki wody pitnej i drogi na powierzchni

Kluczowy moment

  •     Prowadzenie robót związanych z wykonywaniem betonowej obudowy ostatecznej równolegle z postępem przodków
  • Wprowadzenie emulsji strzałowej w miejsce tradycyjnych ładunków materiału wybuchowego