Spółka PeBeKa wykonała tunel drogowy Har-Gilo o długości 892 m w ciągu drogi nr 60 z Jerozolimy na południe, omijającej Betlejem. Tunel drążono w skałach wapienno-dolomitowych górnej kredy, należących do formacji Amminadav i Moza rozdzielonych strefą przejściową.

 

Har Gilo Long Tunnel - Izrael

Inwestor: Ministerstwo Budownictwa Izraela, Departament Robót Publicznych w Jerozolimie

Generalny wykonawca: Rothem Development Ltd

Czas realizacji: 1993 - 1995

Dodatkowe dane techniczne:

  • Długość tunelu: 892 m
  • Przekrój tunelu: średni 73,7 m2, maksymalny 168,4 m2
  • Wykorzystana technologia: metodą NATM. Obudowę ostateczną wykonano z betonu natryskowego z włóknami stalowymi.

Lokalizacja

Izrael,
Dystrykt Judei i Samarii, k. Har Gilo

Rys sytuacyjny

Jest on fragmentem drogi krajowej nr 60 umożliwiającej ominięcie Betlejem kierując się z Jerozolimy na południe kraju. Inżynierowie PeBeKa za najlepsze rozwiązanie uznali zastosowanie dwóch różnych technologii drążenia: od południa górotwór urabiano mechanicznie, używając lekkiego młota hydraulicznego, zaś od strony północnej tunel drążony był metodą strzałową. Drążenie tunelu od strony południowej realizowane było na dwie warstwy, gdzie w pierwszej kolejności wykonano warstwę górną zaś warstwa dolna wykonana została po zbiciu tunelu. Obudowę ostateczną stanowi beton natryskowy o grubości 15-20 cm z włóknami stalowymi.

Budowa tego blisko kilometrowego tunelu stanowiła pierwszy kontrakt uzyskany i zrealizowany przez Przedsiębiorstwo bez pośrednictwa centrali handlu zagranicznego.

Największe wyzwania

  • Wykorzystanie dwóch różnych technologii drążenia, w tym drążenia z użyciem materiałów wybuchowych.
  • Prowadzenie budowy na trasie między dwoma popularnymi miastami: Jerozolimą i Betlejem

Kluczowy moment

Połączenie dwóch części tunelu budowanych różnymi sposobami.