Wykonany przez PeBeKa obiekt jest żelbetonową konstrukcją dwunawową o łącznej długości 238 m, złożoną z dwudziestu powtarzalnych segmentów, posadowionych na ławach żelbetonowych.

Tunel węzła "Hulanka"

Inwestor: Gmina Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg 
Czas realizacji: 2004-2005

Dodatkowe dane techniczne:

  • Długość tunelu: 238 m
  • Szerokość w świetle: 2x10,5 m
  • Wysokość w świetle: 5,5 m
  • Wykorzystana technologia: Tunel wykonano metodą odkrywkową w szerokoprzestrzennym wykopie otwartym o częściowo umocnionych zboczach. Roboty konstrukcyjne wykonano przy zastosowaniu deskowania systemowego

Lokalizacja

Polska, województwo śląskie,
Bielsko-Biała, dzielnica Aleksandrowice

Rys sytuacyjny

„Hulanka” to jeden z kluczowych węzłów komunikacyjnych w Bielsku-Białej, w skład którego wchodzi pięciowylotowe rondo oraz wybudowany przez PeBeKa S.A. tunel śródmiejskiej obwodnicy zachodniej.

Na wlotach do tunelu wykonano portale betonowe, zaś w jego wnętrzu kapy chodnikowe pomiędzy ścianami, a ułożonymi krawężnikami drogowymi. Belki zostały rozmieszczone w układzie poziomym w rozstawie ok. 25 cm. Elementem nośnym, który przejmował obciążenie od ww. belek były rygle stalowe systemu DSD. Montaż zbrojenia odbywał się sukcesywnie z odpowiednim wyprzedzeniem do robót szalunkowych i betonowych. W trakcie realizacji zadania wbudowano łącznie 9800 m³ betonu oraz 1437 ton zbrojenia.

Realizacja inwestycji w  Bielsku-Białej poszerzyła portfolio PeBeKa w zakresie budowy zarówno tuneli, jak i obiektów komunikacyjnych.

 

Największe wyzwania

Budowa obiektu będącego integralnym elementem ważnej dla mieszkańców miasta arterii.

Kluczowy moment

Montaż zbrojenia tunelu.