Jesteśmy ekspertami w budownictwie podziemnym. Od 62 lat realizujemy inwestycje budowlane specjalizując się w projektach górniczych, wiertniczych, tunelowych, a także infrastrukturalnych.

Unikalna wiedza i doświadczenie

Zbudowaliśmy wszystkie 31 szybów dla polskich kopalni miedzi oraz 1168127 mbp podziemnych chodników i przekopów. Wykonaliśmy kilkadziesiąt tuneli - metra, kolejowych, drogowych i hydrotechnicznych.

Dysponujemy unikalną wiedzą i technologią, które stale rozwijamy. Czerpiąc  z naszej bogatej przeszłości, stawiamy na przyszłość, podejmując najtrudniejsze wyzwania inżynieryjne.

O wartości naszej pracy świadczą efekty oraz zaufanie, jakim obdarzyli nas Klienci. Mapę zrealizowanych przez PeBeKa projektów tworzy kilkadziesiąt lokalizacji na 5 kontynentach.

Zbudowaliśmy 31 szybów polskich kopalni miedzi

Podejmujemy najtrudniejsze wyzwania

Dzisiejsza inżynieria budowlana musi mierzyć się z coraz trudniejszymi wyzwaniami
- stawianiem nowych obiektów w centrach tętniących życiem miast, budowaniem przepraw tunelowych w trudnodostępnych miejscach czy tworzeniem od podstaw całej infrastruktury wydobywczej w rejonach nowo odkrywanych złóż mineralnych.

 

Fundamentem podejmowanych przez nas zobowiązań są:

Kompleksowość realizacji budowlanych

wykonujemy nie tylko pojedyncze obiekty,
ale całe zakłady górnicze, kompleksy przemysłowe czy projekty infrastrukturalne.

Zaawansowane technologicznie rozwiązania

dysponujemy autorskimi metodami inżynieryjnymi jak np. technologia  mrożenia górotworu czy technologia minimalizująca szkodliwe działanie detonacji na otoczenie.

Bezpieczeństwo na każdym etapie budowy

mimo realizacji projektów w ekstremalnych warunkach pracujemy bezwypadkowo, wdrażając najbardziej wymagające metody zabezpieczania placów budowy znane z górnictwa.

Od lat podejmujemy najtrudniejsze  przedsięwzięcia inżynieryjne, przesuwając dotychczasowe granice fizycznych i technologicznych możliwości. O naszej wartości świadczą ludzie, doświadczenia i jasno wyznaczone cele działania.

Jesteśmy zawsze gotowi na nowe wyzwania!

Strategia i wizja PeBeKa

Czerpiemy z tradycji, stawiamy na przyszłość. Ta maksyma oddaje wartości, jakimi kierujemy się w PeBeKa. Wypełniając MISJĘ - tworzenia wartości dla naszych Interesariuszy poprzez realizację kompleksowych projektów budownictwa podziemnego i infrastrukturalnego w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia ludzi oraz nowoczesne, rozwijane w spółce technologie, dążymy do urzeczywistnienia naszej WIZJI przedsiębiorstwa jako czołowego dostawcy usług i rozwiązań w zakresie budownictwa podziemnego.

Szczegółowe cele, jakie sobie stawiamy, określa Polityka przedsiębiorstwa.

Polityka

Zobowiązaliśmy się w jej ramach do:

Podnoszenie satysfakcji Klientów poprzez:

 • ukierunkowanie działań na spełnienie ich potrzeb – obecnych i przyszłych – oraz oczekiwań, rozumianych również w aspektach jakości oferowanych usług i wyrobów, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, z zachowaniem pełnej transparentności i braku tolerancji dla korupcji oraz z zapewnieniem poufności, dostępności, integralności i autentyczności wszystkich danych i informacji,
 • doskonalenie jakości świadczonych usług i realizację programu kompleksowego wykonawstwa,
 • rozwój technologiczny i innowacyjność oferowanych usług i wyrobów.

Zapewnienie sprawności organizacyjnej poprzez:

 • spójne zarządzanie jej procesami, ich ciągłe doskonalenie i konsekwentne stosowanie narzędzi służących wczesnemu wykrywaniu oraz unikaniu ryzyk wpływających na osiągnięcia założonych przez Organizację celów,
 • spełnianie mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań odnoszących się do zidentyfikowanych aspektów jakościowych, środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, antykorupcyjnych oraz bezpieczeństwa informacji,
 • spełnianie wytycznych Kodeksu Etyki i Polityki Antykorupcyjnej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
 • spełnianie postanowień Polityki Bezpieczeństwa Informacji Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Integrację załogi wokół ciągłego doskonalenia poprzez:

 • podnoszenie świadomości pracowników i współpracowników w zakresie ich wpływu na jakość, bezpieczeństwo informacji, stan środowiska oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wypracowanie wysokiej świadomości antykorupcyjnej, w której każdy pracownik oraz partner biznesowy przyjmuje odpowiedzialność za przejrzystość realizowanych działań,
 • podnoszenie kompetencji pracowników oraz angażowanie ich w działania doskonalące.

Prowadzenie działalności w sposób bezpieczny dla ludzi oraz przyjazny środowisku poprzez:

 • minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko i dbałość o jego stan,
 • stałe rozpoznawanie i eliminowanie zagrożeń, ograniczanie ryzyk i zapobieganie awariom, wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • angażowanie pracowników oraz ich przedstawicieli w planowanie, wdrażanie, ocenę efektów działania i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. deklaruje wspieranie działań wynikających z niniejszej Polityki oraz zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do jej realizacji.

Władze

Zarząd

Jacek Kulicki

Prezes Zarządu, Dyrektor Przedsiębiorstwa

Zobacz więcej
Jan Basałyga

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny

Zobacz więcej

Rada Nadzorcza

Jan Butra- Przewodniczący RN

Tomasz Grydziuszko

Adrian Ilnicki

Zbigniew Rak

Jacek Kulicki

Prezes Zarządu- Dyrektor Przedsiębiorstwa

Absolwent Wydziału Górniczego o kierunku: Technika podziemnej eksploatacji złóż rud i soli na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; studiów MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na kierunku: Zarządzanie wartością firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczony manager w branży górniczej. Pan Jacek Kulicki rozpoczął pracę w PeBeKa w 1990 r., gdzie przeszedł kolejne szczeble kariery w tym Kierownika Działu Robót Górniczych, kierował budową szybu wentylacyjnego na kontrakcie na Filipinach, a następnie w Spółce pełnił funkcję Wiceprezesa i Prezesa Zarządu. W latach 2016-2019 pracował jako Główny Inżynier ds. Inwestycji w KGHM O/ZG Lubin. W kolejnych latach dołączył do zespołu Kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” jako Główny Inżynier Technologii Górniczej -Pełnomocnik Zarządu ds. Infrastruktury Szybowej.

Jan Basałyga

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny

Absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Pan Jan Basałyga całą swoją karierę zawodową, prawie czterdziestoletnią, związał z PeBeKa. Przeszedł przez wszystkie szczeble zawodowe od stażysty, poprzez sztygara zmianowego, do Kierownika Oddziału Górniczego, a następnie Głównego Inżyniera Górniczego oraz Głównego Inżyniera ds. Przygotowania Produkcji i Rozwoju.

W latach 90-tych i następnie 2003-2007, z ramienia Spółki, pełnił funkcję Kierownika Kontraktu w Niemczech.

Historia

Historia Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa to przykład, jak hartowała się stal. Od momentu odkrycia złóż miedzi w Legnicko-Głogowskim Okręgu Przemysłowym na południowym zachodzie Polski i budowy pierwszego kopalnianego szybu minęło już ponad 60 lat.

W tym czasie spółka rozwinęła swoje możliwości, realizując projekty na całym świecie i stając się jednym z najbardziej doświadczonych przedsiębiorstw w budownictwie podziemnym. Dzisiaj z powodzeniem wykonujemy kompleksowe realizacje w obszarze zakładów górniczych, odwiertów czy kontraktów infrastrukturalnych i przemysłowych. A oto jak wyglądała nasza droga.

Referencje

O wartości naszej pracy świadczą efekty oraz zaufanie, jakim obdarzyli nas Klienci. Mapę zrealizowanych przez PeBeKa projektów tworzy kilkadziesiąt lokalizacji na 5 kontynentach.

Wśród licznych nagród, które otrzymywaliśmy przez lata od różnych instytucji i mediów, pojawiły się wyróżnienia podkreślające rzetelność i wiarygodność spółki (m.in. Przedsiębiorstwo Fair Play, Solidna Firma), bardzo dobrą kondycję ekonomiczną (listy największych przedsiębiorstw, Diament Forbesa, tytuł Dobra Firma), innowacyjność (Perła Polskiej Gospodarki) czy osiągnięcia eksportowe (Wybitny Polski Eksporter). Jesteśmy także przedsiębiorstwem docenianym przez samą branżę, która wielokrotnie wyróżniała realizacje spółki w kategorii budownictwa podziemnego, przemysłowego czy infrastrukturalnego. Wśród nagrodzonych projektów możemy wymienić m.in.:

 1. wykonanie rurociągu odprowadzającego odpady powstałe z przeróbki rudy z kopalń miedziowych do zbiornika Żelazny Most PeBeKa;
 2. wykonanie przebudowy podszybi oraz zbrojenia szybu dla montażu dwóch dźwigów osobowo-towarowych w średniowiecznym szybie „Regis” w Kopalni Soli „Wieliczka”;
 3. realizację robót tunelowych przy budowie bielańskiego odcinka warszawskiego metra oraz budowy stacji A-23 Młociny.

Grupa KGHM 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. jest częścią Grupy KGHM Polska Miedź S.A., czołowego producenta miedzi i srebra rafinowanego na świecie, do którego należy 100% akcji spółki PeBeKa. Grupa KGHM Polska Miedź działa w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, a także Azji, zatrudniając ponad 34 000 pracowników na całym świecie.

Grupę tworzą m.in. specjalistyczne spółki z branży górnictwa, budownictwa, przetwórstwa i recyklingu, chemii przemysłowej, badań przemysłowych oraz energetyki i transportu. Więcej na temat Grupy KGHM na stronie kghm.com