Jesteśmy ekspertami w budownictwie podziemnym. Od 61 lat realizujemy inwestycje budowlane specjalizując się w projektach górniczych, wiertniczych, tunelowych, a także infrastrukturalnych.

Unikalna wiedza i doświadczenie

Zbudowaliśmy wszystkie 31 szybów dla polskich kopalni miedzi oraz 1168127 mbp podziemnych chodników i przekopów. Wykonaliśmy kilkadziesiąt tuneli - metra, kolejowych, drogowych i hydrotechnicznych.

Dysponujemy unikalną wiedzą i technologią, które stale rozwijamy. Czerpiąc  z naszej bogatej przeszłości, stawiamy na przyszłość, podejmując najtrudniejsze wyzwania inżynieryjne.

O wartości naszej pracy świadczą efekty oraz zaufanie, jakim obdarzyli nas Klienci. Mapę zrealizowanych przez PeBeKa projektów tworzy kilkadziesiąt lokalizacji na 5 kontynentach.

Zbudowaliśmy 31 szybów polskich kopalni miedzi

Podejmujemy najtrudniejsze wyzwania

Dzisiejsza inżynieria budowlana musi mierzyć się z coraz trudniejszymi wyzwaniami
- stawianiem nowych obiektów w centrach tętniących życiem miast, budowaniem przepraw tunelowych w trudnodostępnych miejscach czy tworzeniem od podstaw całej infrastruktury wydobywczej w rejonach nowo odkrywanych złóż mineralnych.

 

Fundamentem podejmowanych przez nas zobowiązań są:

Kompleksowość realizacji budowlanych

wykonujemy nie tylko pojedyncze obiekty,
ale całe zakłady górnicze, kompleksy przemysłowe czy projekty infrastrukturalne.

Zaawansowane technologicznie rozwiązania

dysponujemy autorskimi metodami inżynieryjnymi jak np. technologia  mrożenia górotworu czy technologia minimalizująca szkodliwe działanie detonacji na otoczenie.

Bezpieczeństwo na każdym etapie budowy

mimo realizacji projektów w ekstremalnych warunkach pracujemy bezwypadkowo, wdrażając najbardziej wymagające metody zabezpieczania placów budowy znane z górnictwa.

Od lat podejmujemy najtrudniejsze  przedsięwzięcia inżynieryjne, przesuwając dotychczasowe granice fizycznych i technologicznych możliwości. O naszej wartości świadczą ludzie, doświadczenia i jasno wyznaczone cele działania.

Jesteśmy zawsze gotowi na nowe wyzwania!

Prezes zarządu - Tomasz Rawecki

Strategia i wizja PeBeKa

Czerpiemy z tradycji, stawiamy na przyszłość. Ta maksyma oddaje wartości, jakimi kierujemy się w PeBeKa. Wypełniając MISJĘ - tworzenia wartości dla naszych Interesariuszy poprzez realizację kompleksowych projektów budownictwa podziemnego i infrastrukturalnego w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia ludzi oraz nowoczesne, rozwijane w spółce technologie, dążymy do urzeczywistnienia naszej WIZJI przedsiębiorstwa jako czołowego dostawcy usług i rozwiązań w zakresie budownictwa podziemnego.

Szczegółowe cele, jakie sobie stawiamy, określa Polityka przedsiębiorstwa. Zobowiązaliśmy się w jej ramach do:

Podnoszenie satysfakcji Klientów poprzez:

 • ukierunkowanie działań na spełnienie ich potrzeb (obecnych i przyszłych) oraz oczekiwań,
 • doskonalenie jakości świadczonych usług i realizację programu kompleksowego wykonawstwa,
 • rozwój technologiczny i innowacyjność oferowanych produktów.

Zapewnienie sprawności organizacyjnej poprzez:

 • spójne zarządzanie jej procesami, ich ciągłe doskonalenie i konsekwentne stosowanie narzędzi służących wczesnemu wykrywaniu oraz unikaniu ryzyk wpływających na skuteczność osiągnięcia założonych przez organizację celów.

Integrację załogi wokół ciągłego doskonalenia poprzez:

 • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ich wpływu na jakość, stan środowiska oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • podnoszenie kompetencji pracowników oraz angażowanie ich w działania doskonalące.

Prowadzenie działalności w sposób bezpieczny dla ludzi oraz przyjazny środowisku poprzez:

 • minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko i dbałość o jego stan,
 • stałe rozpoznawanie i eliminowanie zagrożeń, ograniczanie ryzyk i zapobieganie awariom, wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • angażowanie pracowników oraz ich przedstawicieli w planowanie, wdrażanie, ocenę efektów działania i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • spełnianie mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań odnoszących się do zidentyfikowanych aspektów jakościowych, środowiskowych oraz bezpieczeństwa
  i higieny pracy.

Władze

Zarząd PeBeKa

Zarząd

Tomasz Rawecki

Prezes Zarządu

Zobacz więcej

Zobacz więcej
Robert Flak

Wiceprezes Zarządu

Zobacz więcej

Rada nadzorcza

Brygida Bielawska

Przewodnicząca RN


Paweł Nabiałek

Tomasz Snażyk

Krzysztof Jażdżyk

Tomasz Gontarz
 

 

 

Tomasz Rawecki

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej oraz studiów doktoranckich w zakresie ekonomii na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz absolwent studiów podyplomowych EXECUTIVE MBA- BUSINESS TRENDS PROGRAM  w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Od kilkunastu lat pełni funkcje zarządcze w sektorze energetycznym, przemysłowym i budowlanym. W latach 2006-2012 był związany z Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi „Victoria” S.A. w Wałbrzychu, najpierw jako prezes zarządu  Zakładu Usług Technicznych „TechKoks” i Zakładu Usług Energetycznych „epeKoks”, a następnie członek zarządu WZK „Victoria” ds. korporacyjnych.

W latach 2012-2015 doradca zarządu w Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie, a następnie prokurent oraz dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju w Tauron Dystrybucja S.A. we Wrocławiu. Przed objęciem funkcji prezesa zarządu PeBeKa S.A. był członkiem zarządu ds. operacyjnych w Polimex-Mostostal S.A.

Robert Flak

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Od ponad 20 lat zarządza finansami na stanowiskach dyrektora finansowego oraz wiceprezesa zarządu ds. finansowych.

W latach 1994-1998 pracował w Centrali Banku Przemysłowo-Handlowego w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w tym przez ostatnie dwa lata jako zastępca dyrektora, następnie w latach 1998-2000 jako dyrektor finansowy i wiceprezes zarządu w Telefonii Lokalnej Dialog oraz kolejno Poland.com, Howell i Howell Stal. W latach 2003-2008 pracował jako dyrektor finansowy, a następnie wiceprezes w firmie Tarczyński S.A. W kolejnych latach pracował między innymi w Hawe S.A., Tugeb-Polbud, Hotblok.

W latach 2014-2017 pełnił funkcje dyrektora finansowego Politechniki Wrocławskiej. Od października 2018 r. - do czasu powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń- pełnił w Spółce obowiązki Pełnomocnika Zarządu ds. Finansów. 

Historia

Historia Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa to przykład, jak hartowała się stal. Od momentu odkrycia złóż miedzi w Legnicko-Głogowskim Okręgu Przemysłowym na południowym zachodzie Polski i budowy pierwszego kopalnianego szybu minęło już ponad 60 lat.

W tym czasie spółka rozwinęła swoje możliwości, realizując projekty na całym świecie i stając się jednym z najbardziej doświadczonych przedsiębiorstw w budownictwie podziemnym. Dzisiaj z powodzeniem wykonujemy kompleksowe realizacje w obszarze zakładów górniczych, odwiertów czy kontraktów infrastrukturalnych i przemysłowych. A oto jak wyglądała nasza droga.

Referencje

O wartości naszej pracy świadczą efekty oraz zaufanie, jakim obdarzyli nas Klienci. Mapę zrealizowanych przez PeBeKa projektów tworzy kilkadziesiąt lokalizacji na  5 kontynentach.

Wśród licznych nagród, które otrzymywaliśmy przez lata od różnych instytucji i mediów, pojawiły się wyróżnienia podkreślające rzetelność i wiarygodność spółki (m.in. Przedsiębiorstwo Fair Play, Solidna Firma), bardzo dobrą kondycję ekonomiczną (listy największych przedsiębiorstw, Diament Forbesa, tytuł Dobra Firma), innowacyjność (Perła Polskiej Gospodarki) czy osiągnięcia eksportowe (Wybitny Polski Eksporter). Jesteśmy także przedsiębiorstwem docenianym przez samą branżę, która wielokrotnie wyróżniała realizacje spółki w kategorii budownictwa podziemnego, przemysłowego czy infrastrukturalnego. Wśród nagrodzonych projektów możemy wymienić m.in.:

 1. wykonanie rurociągu odprowadzającego odpady powstałe z przeróbki rudy z kopalń miedziowych do zbiornika Żelazny Most PeBeKa;
 2. wykonanie przebudowy podszybi oraz zbrojenia szybu dla montażu dwóch dźwigów osobowo-towarowych w średniowiecznym szybie „Regis” w Kopalni Soli „Wieliczka”;
 3. realizację robót tunelowych przy budowie bielańskiego odcinka warszawskiego metra oraz budowy stacji A-23 Młociny.

Grupa KGHM 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. jest częścią Grupy KGHM Polska Miedź S.A., czołowego producenta miedzi i srebra rafinowanego na świecie, do którego należy 100% akcji spółki PeBeKa. Grupa KGHM Polska Miedź działa w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, a także Azji, zatrudniając ponad 34 000 pracowników na całym świecie.

Grupę tworzą m.in. specjalistyczne spółki z branży górnictwa, budownictwa, przetwórstwa i recyklingu, chemii przemysłowej, badań przemysłowych oraz energetyki i transportu. Więcej na temat Grupy KGHM na stronie kghm.com

Polityka antykorupcyjna Grupy Kapitałowej KGHM

Skuteczne zarządzanie działaniami antykorupcyjnymi ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. (Grupa KGHM), jej zrównoważonego rozwoju i wartości.

Przekłada się bezpośrednio na wizerunek naszej organizacji jako stabilnego i odpowiedzialnego pracodawcy oraz partnera biznesowego prowadzącego swoją działalność w sposób transparentny z poszanowaniem uniwersalnych norm etyki i uczciwości w biznesie, które zostały zdefiniowane w Kodeksie Etyki Grupy KGHM.

Mając na uwadze powyższe, w całej Grupie KGHM przyjęliśmy i bezwzględnie przestrzegamy zasady „zero tolerancji dla korupcji”, przy równoległym zachowaniu zgodności z mającymi zastosowanie wobec naszej organizacji regulacjami prawnymi oraz dobrowolnymi zobowiązaniami dotyczącymi zwalczania korupcji. Naszym priorytetem w zakresie zarządzania działaniami antykorupcyjnymi jest eliminacja czynnik w zwiększających ryzyko wystąpienia korupcji w ramach prowadzonej przez nas działalności biznesowej. Powyższe jest wyrazem podejścia opartego na zasadzie „przede wszystkim zapobiegać”.

Polityka antykorupcyjna

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM