W ramach realizowanych prac modernizacyjnych PeBeKa odtworzyła drewnianą i murowaną obudowę oraz zabezpieczyła strop i ociosy w komorze Jezioro Wessel i Józefa Piłsudskiego, przystosowała do celów widowiskowych komorę Alfonsa Długosza i Warszawa, przeprowadziła ogólne prace rekonstrukcyjne i zabezpieczające w komorze Drozdowice i Maria Teresa II oraz wymieniła obudowę wieży wyciągowej i przebudowała podszybia w szybie Regis.

Renowacja Kopalni Soli w Wieliczce

Inwestor: Kopalnia Soli „Wieliczka”, Muzeum Żup Krakowskich „Wieliczka”
Czas realizacji: 1985-2009

Dodatkowe dane techniczne:

  • Maksymalna głębokość wyrobisk: 327 m
  • Łączna długość chodników: 300 km
  • Łączna kubatura komór zabytkowych: 4 300 000 m3
  • Maksymalna objętość komór: do 12 000 m3
  • Roboty zabezpieczające: 1 400 000 m3 wyrobisk

Lokalizacja

Polska, województwo małopolskie,
Wieliczka Kopalnia Soli

Rys sytuacyjny

Jednocześnie jest to najdłużej działające w naszym kraju przedsiębiorstwo. Ze względu na niepodważalne walory kulturowe została wpisana do rejestru zabytków oraz na światową listę dziedzictwa UNESCO.

Od 1994 roku posiada także status Pomnika Historii. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najchętniej odwiedzanych polskich zabytków.

Liczba turystów przekracza milion rocznie. W związku z tym prace renowacyjne musiały być prowadzone z najwyższą starannością i dokładnością, by zapewnić jak największą wierność historycznej formie wyrobisk.

Największe wyzwania

  • Prowadzenie prac renowacyjnych w obiekcie, który jest wpisany na światową listę dziedzictwa UNESCO oraz posiada status Pomnika Historii.
  • Odtworzenie drewnianej i murowanej obudowy w komorze Jezioro Wessel i Józefa Piłsudskiego.

Kluczowy moment

Zabezpieczenie remontowanych powierzchni poprzez: filary i kaszty drewniane, stemple, ochronne filary solne, kotwy i szkło epoksydowe.