Przenośnik taśmowy W-260 Z-1 usprawni pracę w kopalni ZG Rudna.

Oddanie urządzenia do eksploatacji znacząco skróciło drogę odstawy urobku z przodków dla pola oddziału G-24 O/ZG Rudna.

Przenośnik taśmowy W-260 Z-1

Inwestor: Oddział Zakład Górniczy „Rudna”
Czas realizacji: Listopad 2017 – czerwiec 2018


Dodatkowe dane techniczne:

 • Długość przenośnika – 250 m, szerokość – 1000 m

 • Moc napędu taśmy – 3x160 kW

 • Główne elementy przenośnika:

  - stacja zrzutowa

  - stacja napędowa

  - trasa przenośnika

  - wysyp rudy z urządzeniem do rozbijania brył

  - stacja zwrotna


Lokalizacja

Lokalizacja: Polska, województwo dolnośląskie,
Kopalnia ZG Rudna

Rys sytuacyjny

Zadaniem przenośnika, jak w większość tego typu przypadków, jest skrócenie odstawy rudy a dodatkowo umożliwienie fedrunku z nowo eksplorowanych rejonów kopalni O/ZG Rudna. Urządzenie bez większych problemów zostało oddane do użytku w umownym terminie i w pełni realizuje swoje funkcje.

Największe wyzwania

W tak dużych zadaniach, największym problemem oprócz tych technicznych, jest prawidłowa organizacja pracy oraz właściwa koordynacja naszych podwykonawców i dostawców na poszczególnych etapów budowy. Tylko bieżący monitoring i kontrola tych procesów oraz bieżące raportowanie postępów prac dla inwestora pozwoliło oddać obiekt w umówionym terminie.  

Kluczowy moment

Kluczowy moment, który prawie zawsze jest dużą niewiadomą, to wpięcie nowo budowanego przenośnika do już istniejącej sieci kopalnianej. Wszystkie zabudowane urządzenia automatyki, sterowania i monitoringu wizyjnego muszą być ze sobą kompatybilne, a praca przenośnika w pełni zwizualizowana w dyspozytorskim systemie nadzoru. Jest to o tyle istotne, że całość wpisuje się w obecną filozofię KGHM czyli pełną automatyzację procesów produkcyjnych w ramach hasła „ Inteligentna kopalnia.