Koszt inwestycji to 18.788.250 zł.

Poszukiwanie wód termalnych otworem wiertniczym LZT-1 w Lądku – Zdroju.

Inwestor: Gmina Lądek Zdrój dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Czas realizacji: 2018-2019

Dodatkowe dane techniczne:

  • Otwór o głębokości 2,5 km będzie dowiercony do złóż wody o temperaturze ok. 70°C i wydajności ok. 50 m³/godz.
  • Planowane jest wykorzystanie ciepła pochodzącego z otworu do ogrzewania miasta oraz do celów balneologicznych (zastosowanie wód termalnych w lecznictwie).

Lokalizacja

Polska, województwo dolnośląskie, Gmina Lądek Zdrój.

Rys sytuacyjny

2,5 km otwór będzie dowiercony do złóż wody o temperaturze ok 70°C i wydajności ok. 50 m³/godz. Planowane jest wykorzystanie ciepła pochodzącego z otworu do ogrzewania miasta oraz do celów balneologicznych (zastosowanie wód termalnych w lecznictwie).

Największe wyzwania

Wyzwaniem jest głębokość otworu i przewiercanie warstw gnejsów, czyli wyjątkowo twardych skał.

Kluczowy moment

Osiągnięcie docelowej głębokości otworu- 2500 m.