Inwestycja o charakterze przemysłowym obejmowała budowę obiektów budowlanych wraz z instalacjami niezbędnymi do wprowadzenia do eksploatacji linii technologicznej UPCAST US36X-15 do produkcji walcówki z miedzi beztlenowej o wysokiej przewodności.

Instalacja produkcji walcówki beztlenowej UPCAST

Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi „Cedynia” 
Czas realizacji: 2005-2006

Dodatkowe dane techniczne:

  • Długość: 60 m
  • Szerokość: 20 m
  • Wysokość: 13 m
  • Powierzchnia hali: 1200 m2

Lokalizacja

Polska, województwo dolnośląskie,
Rudna

Rys sytuacyjny

Huta Miedzi „Cedynia” jest nowoczesną walcownią, przetwarzającą elektrolitycznie rafinowaną miedź katodową na walcówkę miedzianą i wyroby z miedzi beztlenowej o stabilnej jakości, spełniające wysokie wymagania producentów kabli, przewodów elektrycznych i producentów przemysłu elektrotechnicznego.

Nowa linia umożliwia wytwarzanie produktu o zróżnicowanym przeznaczeniu i wymaganiach. Technologia Upcast powiększyła zdolności produkcyjne huty o 15 tysięcy ton miedzi rocznie.

Największe wyzwania

  • Prowadzenie prac w niesprzyjających, zimowych warunkach
  • Krótki czas na wykonanie robót

Kluczowy moment

Instalacja linii produkcyjnej w hali.