Powierzchniowa Stacja Klimatyzacyjna (PSK)

pracująca w układzie trigeneracji o całkowitej mocy chłodniczej 33 MWt.

Budowa obiektów technologicznych (wraz z wykonaniem instalacji i zabudową urządzeń oraz zaplecza administracyjno-socjalnego).

Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna
Czas realizacji: etap I  2019 – 2022
Dodatkowe dane techniczne:

  •  moc chłodnicza uzyskana w I Etapie 22 MWt
  • przepływ wody lodowej 800 m3/h
  • parametry zasilania wody lodowej do podajnika trójkomorowego 1,5°C
  • w układzie technologicznym zastosowano II-stopniowy system schładzania wody lodowej za pomocą agregatów chłodniczych
  • zabudowa 2 gazowych agregatów prądotwórczych umożliwiających w kolejnym Etapie inwestycji zwiększenie mocy chłodniczej stacji poprzez zastosowanie agregatów absorpcyjnych
  • zabudowa 10 wentylatorowych wież chłodniczych pracujących w pełnej automatyzacji
  • wykonanie instalacji free-coolingu o mocy 15 WMt.  

Lokalizacja

Polska, województwo dolnośląskie, plac szybu GG-1 niedaleko Kwielic
Głogów, Zagłębie Miedziowe, złoże miedzi Lubin Zachodni

Rys sytuacyjny

Powierzchniowa Stacja Klimatyzacyjna to niezwykle ważna inwestycja, która pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków klimatycznych w wyrobiskach górniczych najgłębszej kopalni KGHM O/ZG Rudna oraz KGHM O/ZG Polkowice-Sieroszowice.

Największe wyzwania

Obiekt ze względu na swoją moc, pracę w trigeneracji i poziom skomplikowania jest unikatowy na skalę światową. Nie ma gotowych technologii pozwalających na bezpośrednią adaptację. Realizacji zadania towarzyszyły więc wyzwania niemożliwe do przewidzenia na etapie projektowym. Praca w trigeneracji wiąże się z wyjątkową funkcjonalnością wytwarzania jednocześnie wody lodowej, wody gorącej i produkcji energii elektrycznej. Obiekt w inteligentny sposób wykorzystuje ciepło towarzyszące pracy silników gazowych i w zależności od potrzeb przerabia je za pomocą agregatów absorpcyjnych w wodę lodową lub dystrybuuje na potrzeby węzła grzewczego. Wykorzystane są więc wszystkie możliwe rodzaje energii, jakie towarzyszą procesowi technologicznemu poszczególnych składowych systemu.  Wszystkie procesy regulacyjne zachodzą w pełni automatycznie i bezobsługowo. Algorytm sterujący podejmuje kilkaset działań wykonawczych w każdej sekundzie pracy. Kod sterujący posiada kilkadziesiąt tysięcy linii. Zaimplementowane są w nim funkcje predykcyjne, czyli próbujące przewidzieć w przyszłość w jakim punkcie pracy znajdzie się stacja. Wyzwaniem jest również to, że obiekt produkuje wodę o temperaturze 1,5 0C, (blisko zera). Ryzyko zamrożenia jest realne i bez zaawansowanej automatyki regulacyjno-zabezpieczeniowej i predykcyjnej bezawaryjna praca obiektu nie byłaby możliwa. Bezobsługowość obiektu jest więc podyktowana nie tylko trendami dzisiejszych czasów, ale również przekroczeniu możliwości analitycznych i wykonawczych pojedynczego człowieka jako personelu obsługi.

Kluczowy moment

Rozpoczęcie przesyłu chłodu do podajnika trójkomorowego – sierpień 2021 r.