Inwestycja współrealizowana przez PeBeKa w ramach konsorcjum z Bilfinger Berger Budownictwo  i ZUE „Kraków" w południowo-wschodniej części Poznania. Jednym z głównych założeń projektu była poprawa systemu komunikacji publicznej, w piątym największym mieście w Polsce, przed meczami rozgrywanymi w czasie EURO 2012.

Trasa tramwajowa Osiedle Lecha - Franowo

Inwestor: Miasto Poznań - Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. z o.o
Czas realizacji: 2010-2012

Dodatkowe dane techniczne:

 • wysokość mierzona od najniższej rzędnej peronu do najwyższego punktu przekrycia;
 • długość: 85,3 m / szerokość: 25,32 m;
 • kubatura: 22727,33 m3;
 • poziom zagłębienia peronu od ok. 4,50 m do 6,90 m względem poziomu terenu przy zejściach;
 • długość tunelu wraz z przystankami: 1067,2 m;
 • szerokość w świetle każdej z komór: 5,2 m;
 • szerokość w świetle ścian szczelinowych: 11,6 m;
 • wysokość w świetle główki szyny: 5,0 m;
 • grubość ścian szczelinowych: 0,8 m;
 • grubość przegrody środkowej: 0,4 m;
 • światło poziome: 10,8 m;

Lokalizacja

Polska, województwo wielkopolskie,
Poznań

Rys sytuacyjny

Trasa tramwajowa Osiedle Lecha - Franowo była jednym z zadań infrastrukturalnych realizowanych w ramach programu „Infrastruktura EURO Poznań 2012". Projekt miał na celu m.in.: połączenie nowej zajezdni na Franowie z istniejąca siecią tramwajową, poprawę sprawności całego systemu komunikacji publicznej w Poznaniu oraz obsługę komunikacyjną terenów położonych wzdłuż ul. Piaśnickiej i ul. Kurlandzkiej oraz centrum handlowego M1 i IKEA poprzez szybkie i bezkolizyjne połączenia komunikacją szynową przedmiotowych rejonów z centrum miasta.

W ramach kontraktu pracownicy PeBeKa wykonali część robót konstrukcyjnych związanych z budową przystanku „Kurlandzka - Piaśnicka" oraz tunelu wraz z rampą wyjazdową. Ten jednokondygnacyjny obiekt o rzucie opartym na planie prostokąta pełni funkcję przystanku tramwajowego z dwoma peronami.  Tunel dwukomorowy przedzielony został żelbetową przegrodą środkową. Natomiast konstrukcja rampy wyjazdowej oparta jest o technologię ścian szczelinowych.

Największe wyzwania

Wykopanie ponadkilometrowego tunelu i wywiezienie 150 tysięcy ton ziemi w około 6 miesięcy.

Kluczowy moment

Wykonanie konstrukcji nośnej tunelu w oparciu o technologie ścian szczelinowych.