Inwestycja została zrealizowana przy zastosowaniu metody reliningu długimi odcinkami. Decyzja związana była z koniecznością ograniczenia do minimum prac ziemnych ze względu na przebieg trasy rurociągu przez zaludnione obszary. Zastosowana przez PeBeKa technologia polegała na umieszczeniu we wnętrzu istniejącego przewodu rur typu PEHD 710x40,2 SDR 17,6 produkcji KWH Pipe oraz wypełnieniu pustki pomiędzy rurami mieszanką cementową. Zmniejszenie średnicy rurociągu nie spowodowało ograniczenia przepływów z uwagi na poprawę właściwości hydraulicznych przewodu. Zastosowana przez spółkę technologia jest przyjazna środowisku, szybka i efektywna.

Renowacja rurociągu szlamowego Żelazny Most

Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny
Czas realizacji: 2001

Dodatkowe dane techniczne:

  • Długość renowacji: 1200 m
  • Rodzaj rury do reliningu: PEHD 710x40,2 SDR 17,6 produkcji KWH Pipe
  • Długość odcinków  reliningu: 40-1000 m

Lokalizacja

Polska, województwo dolnośląskie,
Żelazny Most

Rys sytuacyjny

Żelazny Most to znajdujący się na wschód od Polkowic, należący do KGHM Polska Miedź S.A., największy w Europie zbiornik odpadów poflotacyjnych rud miedzi z kopalń i zakładów wzbogacania rud. Obiekt zajmuje powierzchnię ponad 1400 ha, a jego obwód przekracza 14 km.

W 2001 roku zdecydowano o wymianie starego odcinka rurociągu stalowego DN 800. Dzięki gładkiej powierzchni, jednorodnym połączeniom oraz elastyczności i lekkości nowych rur udało się wciągnąć 1100-metrowy odcinek rurociągu DN 710 w rurociąg DN800. Posługując się opisaną technologią PeBeKa zrealizowała projekt przy maksymalnym możliwym ograniczeniu wpływu na środowisko naturalne.

 

Największe wyzwania

Umieszczenie rurociągu DN710 w już istniejącym DN800.

Kluczowy moment

Rozpoczęcie wsuwania rurociągu DN710.