Przejście podziemne jest jednym z kluczowych elementów warszawskiej komunikacji miejskiej w dzielnicy Śródmieście, stanowi bowiem łącznik pomiędzy I linią metra, peronami tramwajowymi oraz pętlą autobusową. 

Przejście podziemne pod Al. Solidarności

Inwestor: Metro Warszawskie 
Czas realizacji: 2000-2001

Dodatkowe dane techniczne:

  • Technologia stropowa
  • Wyłom: 7950 m3
  • Długość: 65,4 m
  • Wysokość: 26,7 m
  • Maksymalna szerokość: 6,4 m
  • Podstawowe konstrukcje betonowe: 1395 m3

Lokalizacja

Polska, województwo mazowieckie,
Warszawa

Rys sytuacyjny

Zrealizowane zaledwie w 8 miesięcy przejście podziemne jest ważnym elementem infrastruktury warszawskiej komunikacji miejskiej, stanowi bowiem łącznik pomiędzy I linią metra, peronami tramwajowymi oraz pętlą autobusową. Ze względu na lokalizację obiektu w ścisłym centrum stolicy zdecydowano się na podział prac na fazy.

Za podstawowe kryterium przyjęto minimalizację utrudnień dla ruchu kołowego i tramwajowego. W rezultacie roboty fundamentowe zostały skoordynowane z organizacją ruchu, w takim sposób, aby nie został on całkowicie wstrzymany. Pod względem technicznym niezwykle istotną kwestią było wykonanie przejścia jedynie 80 cm powyższej stropu innych obiektów, m.in. wschodniego tunelu metra. Konstrukcję przejścia podziemnego stanowi żelbetonowy układ płytowo-słupowy ze stropem o grubości 80 cm, wspartym na palisadzie i słupach wewnętrznych. Główny ciężar obiektu spoczywa na 13 słupach o średnicy 1800 m, osiągających grubość do 37 m oraz palisadzie złożonej z 211 pali o średnicy 620 mm, która tworzy obrys konstrukcji.

Największe wyzwania

Prowadzenie prac budowlanych bez całkowitego zamknięcia ruchu drogowego w sąsiedztwie inwestycji.

Kluczowy moment

Wykonanie specjalistycznych robót palowych.