Strategiczna inwestycja dla poprawy komunikacji jednego z największych miast w Polsce, która w znaczący sposób skróciła czas i pozytywnie wpłynęła na jakość poruszania się po Krakowie. W skład zrealizowanej infrastruktury wchodzą torowiska bezkolizyjne oraz specjalnie wyodrębnione tory z zapewnionym bezwzględnym priorytetem przejazdu.

Infrastruktura Szybkiego Tramwaju

Inwestor: Agencja Rozwoju Miasta w Krakowie
Czas realizacji: 2006-2008

Dodatkowe dane techniczne:

  • Długość tunelu tramwajowego: 170 m; średnica: 46 m
  • Powierzchnia ścian szczelinowych: 2600 m2
  • Wykop wykonany w technologii podstropowej o kubaturze 8000 m3
  • Długość pali wielkośrednicowych w rurze obsadowej  o średnicy 1200 mm: 280 mb
  • Długość  pali wielkośrednicowych w rurze obsadowej o średnicy 1500 mm: 320 mb

Lokalizacja

Polska, województwo małopolskie
Kraków

Rys sytuacyjny

Prace wykonane przez PeBeKa prowadzone były w obrębie jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych miasta - dwupoziomowego Ronda Mogilskiego.

W ramach projektu konsorcjum PeBeKa S.A. i Budimex Dromex S.A. wykonało tunel tramwajowy o długości 170 m i średnicy 46 m, dwa wiadukty oraz pięć przejść podziemnych dla pieszych.

Dodatkowo w ramach zrealizowanych prac ustawione zostały pale wielkośrednicowe o łącznej długości 280 m i średnicy 1,5 metra jako podpory wiaduktu oraz cztery pale o średnicy 1,2 m stanowiące element konstrukcji przejścia podziemnego. Wszystkie inwestycje zrealizowano w obrębie Ronda Mogilskiego, jednego z kluczowych punktów komunikacyjnych w centrum Krakowa.

Największe wyzwania

  • Ustawienie pali wielkośrednicowych o łącznej długości 320 m i średnicy 1,5 m jako podpór wiaduktu.
  • Ustawienie pali o średnicy 1,2 m stanowiących element konstrukcji przejścia podziemnego.

Kluczowy moment

Przeprowadzenie testów nośności pali fundamentowych metodą dynamiczną przy pomocy opuszczanego na pal ciężkiego wbijaka i aparatury rejestrującej rozchodzenie się siły konstrukcji.