Inwestycja obejmowała wykonanie magazynu kwasu siarkowego, rozbudowę węzła sporządzania mleczka wapiennego, wykonanie odcinka flotacji odgipsowującej i flotacji głównej zmodyfikowanych odpadów wraz z wykonaniem tacy kwasoodpornej oraz zabudową torów kolejowych i urządzenia do przetaczania wagonów.

Proekologiczna instalacja dla Zakładu Wzbogacania Rud

Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A. Zakład Wzbogacania Rud
Czas realizacji: 2004-2005

 


Lokalizacja

Polska, województwo dolnośląskie,
Polkowice

Rys sytuacyjny

Wzbogacanie rudy miedzi to proces mechanicznej przeróbki, który umożliwia efektywne przetworzenie wydobywanej rudy przed jego dalszą obróbką w hucie. Stosowana w należących do KGHM Polska Miedź S.A. Zakładach Wzbogacania Rud technologia pozwala na wyjątkowo skuteczny odzysk miedzi oraz srebra i innych pierwiastków z wydobywanego urobku.

Realizowana przez PeBeKa inwestycja umożliwiła zwiększenie efektywności działań realizowanych przez Zakład. Dodatkowo prace wykonane były w trakcie normalnego ruchu zakładu produkcyjnego wzbogacania rud, dlatego w celu skrócenia terminu realizacji zdecydowano o podniesieniu istniejącej już konstrukcji dachowej przy użyciu dźwigów hydraulicznych z poziomu +13,23 m na +15,83 m.

Największe wyzwania

Prace wykonane były w trakcie normalnego ruchu zakładu produkcyjnego wzbogacania rud.

Kluczowy moment

Podniesienie istniejącej już konstrukcji dachowej przy użyciu dźwigów hydraulicznych z poziomu +13,23 m na +15,83 m w celu skrócenia czasu realizacji.