PeBeKa wybudowała powierzchniową stację klimatyzacyjną przy szybie św. Jakuba SG -1 należącym do KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Polkowice - Sieroszowice.
 

Dalszą część inwestycji stanowiły rurociągi wody lodowej, trójkomorowy podajnik wody lodowej i przepompownię, dołowe magistralne rurociągi wody lodowej, węzły regulacyjno - pomiarowe i redukcyjne, punkty klimatyzacyjne oraz wodne chłodnice powietrza.

Centralna Klimatyzacja w kopalni ZG Polkowice- Sieroszowice

POWIERZCHNIOWA STACJA KLIMATYZACYJNA SG

Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Polkowice-Sieroszowice
Czas realizacji: 2009 - 2011 r.

Dodatkowe dane techniczne:

  • Wydajność chłodnicza powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej 15,0 MW.
  • Temperatura wody lodowej +2º C/+22ºC
  • Przepływ wody lodowej 645 m3/h
  • Układ sprężarkowych agregatów wody lodowej wraz z wieżami chłodniczymi, pracujący jako pierwszy i drugi stopień kaskady.

Lokalizacja

Polska, województwo dolnośląskie,
67-222 Jerzmanowa

Rys sytuacyjny

PeBeKa S.A. wyspecjalizowała się w kompleksowej budowie systemów klimatyzacji centralnej dla kopalni. Od kilkunastu lat, przy zastosowaniu najnowszych technologii, tworzy takie układy na potrzeby LGOM. 

 
 

 

Największe wyzwania

Wzrost temperatury panującej w wyrobiskach związany jest  ze wzrostem: głębokości zalegania złoża, rosnącą odległością pól eksploatacyjnych od szybów wdechowych doprowadzających powietrze do kopalni i stosowaniem dużej ilości maszyn z silnikami spalinowymi.

Dlatego, mimo intensywnej wentylacji, doprowadzane powietrze jest gorące i wymaga schłodzenia do temperatury umożliwiającej wykonanie pracy przez człowieka- czyli nie przekraczającej 28 stopni Celsjusza!

Kluczowy moment