Rurociąg o łącznej długości ponad 1 km zbudowany ze stalowych rur w obudowie żelbetowej, służyć będzie do transportu odpadów poflotacyjnych do składowiska Żelazny Most, gdzie płynąca nim woda zostanie sklarowana i ponownie skierowana do ZWR- ów. 

Konieczność przeprowadzenia realizacji rozbiórki odcinka rurociągu „E” oraz budowy nowego odcinka ciągu E była następstwem decyzji o powiększeniu Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) „Żelazny Most”  oraz wykonaniu Kwatery Południowej w połączeniu z koniecznością zapewnienia braku awaryjności.

Rurociąg zrzutowy ciągu E

Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny

Czas realizacji: 2017- 2019 

Dodatkowe dane techniczne:

  • Docelowe ciśnienie panujące w rurociągu to nieco ponad 7 bara
  • Obecna rzędna zwierciadła wody w zbiorniku 172,5 m n.p.m.
  • Docelowa rzędna zwierciadła wody w zbiorniku 208 m n.p.m.
  • Ilość użytej mieszanki betonowej to 2179,1 m3
  • Ilość wbudowanej stali zbrojeniowej to blisko 305 ton
  • Długość projektowanego rurociągu to około 1098 m

 

Autorzy zdjęć: Jarosław Kasian i Mariusz Kukliński

 


Lokalizacja

Polska, województwo dolnośląskie
Zbiornik Żelazny Most, na wschód od Polkowic przy miejscowości Rudna w Legnicko- Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM)

Rys sytuacyjny

Nowo budowany fragment rurociągu stalowego w obudowie żelbetowej został zlokalizowany po zewnętrznej stronie składowiska OUOW, wzdłuż jego południowej zapory, a następnie przechodzi pod projektowaną zachodnią zaporą Kwatery Południowej. Zakończenie rurociągu znajduje się w miejscu włączenia do rurociągów pompowni Damówka i Tarnówek.

Rurociąg został wyposażony w odnogę długości ponad 9 m w całości obudowaną i zakończoną komorą śluzy. Na trasie rurociągu znajdują się komory technologiczne oraz masywne bloki oporowe. Obudowa żelbetowa rurociągu została pokryta elastyczną powłoką chemoodporną, dodatkowo zabezpieczono część dolną obudowy geomembraną PEHD.

Nowo budowany odcinek rurociągu „E” po wykonaniu Kwatery Południowej zostanie zakryty ponad 60 metrową warstwą gruntu.

Rurociąg wykonany został z rur stalowych DN1800 w płaszczu żelbetowym o grubości 30 cm na długości 992,02 m oraz rur stalowych DN1400. Rurociąg składa się z 41 segmentów o średniej długości 26 m zakończonych kompensatorami.

 

Największe wyzwania

Wykonanie obudowy żelbetowej w przekroju kołowym.

Kluczowy moment

Próba szczelności rurociągu.