19 mar 2020

Pracownik PeBeKi objęty kwarantanną w związku z koronawirusem

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa w Lubinie potwierdza przypadek zarażenia koronawirusem jednego ze swoich pracowników. Mężczyzna został objęty kwarantanną.

PeBeKa, zgodnie z procedurą obowiązującą w całej Grupie Kapitałowej, niezwłocznie zawiadomi wszystkie osoby, które miały bezpośredni kontakt z zarażonym pracownikiem. Osoby te zobowiązane są do kwarantanny oraz kontaktu z służbami sanitarnymi.

Jednocześnie PeBeKa deklaruje pełną gotowość do współpracy i udzielenia wszelkiej pomocy służbom sanitarnym. W Spółce oraz całej Grupie Kapitałowej działają restrykcyjne procedury dostosowane do sytuacji epidemicznej w Polsce.

Wszystkie procesy w firmie przebiegają bez zmian, sytuacja nie stwarza zagrożenia dla funkcjonowania żadnego z projektów prowadzonych przez PeBeKa.

Podkreślamy, że PeBeKa restrykcyjnie przestrzega wszystkich procedur i na bieżąco wdraża wszystkie nowe zarządzenia rządu oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pracownicy mają zapewnione środki higieny i dezynfekcji oraz instrukcje dotyczące zachowania profilaktyki i zasad higieny. We wszystkich środkach przekazu funkcjonujących w grupie na bieżąco przekazywane są aktualne zalecenia i komunikaty służb sanitarnych.

 

Pracownik PeBeKi objęty kwarantanną w związku z koronawirusem