Prezedstawiamy klauzulę informacyjną dla naszych Kontrahentów i ich pracowników, współpracowników i podwykonawców, w celu zapoznania Państwa z celami i sposobami przetwarzania danych osobowych.