Szyb wentylacyjny wdechowy,  o wydajności 70 tys. m3 powietrza na minutę.

Szyb głębiony z zastosowaniem technologii mrożenia górotworu, konstrukcja szybu – segmentowa, obudowa betonowa i tubingowa. Szyb połączony z wyrobiskami kopalni ZG „Polkowice-Sieroszowice”. Głębokość szybu: 1216 m. Średnica szybu w świetle: 7,5 m.

Budowa szybu SW-4

Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A.
Czas realizacji: 2005-2013

Dodatkowe dane techniczne:

  • Temperatura ścian w strefie mrożenia wynosiła -14° C
  • W szybie zabudowano 470 pierścieni tubingowych
  • Szyb był drążony w iłach, piaskach, piaskowcach oraz soli kamiennej
  • Na pierwszym odcinku drążenia szyb był głębiony w technologii mechanicznego urabiania górotworu za pomocą kompleksu do drążenia szybu, gdzie wykorzystano metodę adaptowaną  z górnictwa węglowego, polegającą na zastosowaniu głowicy urabiającej kombajnu w specjalnym położeniu
  • Na głębokości poniżej 400 m zastosowano technikę strzałową

Lokalizacja

Polska, województwo dolnośląskie,
Głogów, Zagłębie Miedziowe, złoże miedzi Głogów Głęboki-Przemysłowy

Rys sytuacyjny

Szyb SW-4 to inwestycja o znaczeniu strategicznym dla wydobycia miedzi w Polsce. Sukces budowy decydował o podjęciu decyzji związanej z eksploatacją nowego złoża miedzi przez KGHM Polska Miedź S.A. na poziomie najgłębszych pokładów  rud w rejonie złoża Głogów Głęboki-Przemysłowy.  Według przeprowadzonych badań i analiz geologicznych udostępnienie oraz zagospodarowanie obszaru tego złoża pozwoli na wydłużenie okresu wydobycia miedzi o kolejne 30-40 lat. Szyb SW-4 jest 30. zbudowanym przez PeBeKa tego rodzaju obiektem na terenie Zagłębia Miedziowego.

Największe wyzwania

  • Konieczność drążenia szybu głębienia w luźnym i mocno zawodnionym górotworze.
  • Zastosowanie największej do tej pory w Zagłębiu Miedziowym głębokości mrożenia górotworu – 650 m.
  • Konieczność przebicia się przez 155 metrowy odcinek soli kamiennej, zalegający na głębokości (1027-1182 metrów).

Kluczowy moment

Zbicie szybu, czyli połączenie wyrobiska pionowego z wyrobiskami poziomymi  kopalni ZG „Polkowice-Sieroszowice”.