Budowa szybu R-XI z uwagi na złożone warunki geologiczno-górnicze oraz zakres i różnorodność zadań należała do najbardziej skomplikowanych prac inżynieryjnych. Przy jego głębieniu zastosowano m.in. wdrożenie selektywnego mrożenia górotworu naprzemiennie otworami długimi do 635 m i otworami krótkimi do 395 m.

Na wybranych odcinkach zastosowano żelbetonowe panele, wykonane z betonów o wysokiej wytrzymałości. Do ich montażu wykorzystano zaprojektowany i wyprodukowany dla potrzeb przedsiębiorstwa podnośnik hydrauliczny, stanowiący integralną część kombajnu szybowego.

Budowa i głębienie szybu R-XI

Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A.  
Czas realizacji: 1999-2005

Dodatkowe dane techniczne:

  • Średnica szybu w świetle: 7,5 m
  • Głębokość szybu: 1250 m
  • Głębokość mrożenia: 635 m
  • Wykorzystana technologia: Głębienie szybu z zastosowaniem mrożenia górotworu, konstrukcja szybu – segmentowa obudowa betonowa i tubingowa

Lokalizacja

Polska, województwo dolnośląskie,
Polkowice, ul. Dąbrowskiego 50

Rys sytuacyjny

Realizacja w  ZG „Rudna” z uwagi na złożone warunki geologiczno-górnicze oraz zakres i różnorodność zadań należała do najbardziej skomplikowanych prac inżynieryjnych wykonywanych przez PeBeKa. Bezpieczne i ekonomiczne wykonanie zadania wymagało zastosowania najnowocześniejszych osiągnięć naukowo-technicznych oraz doświadczenia uzyskanego przez spółkę podczas budowy wcześniejszych szybów.   

Kosztowny, kaskadowy system odwadniania zastąpiono odwadnianiem grawitacyjnym przez dowiercony centralnie z podszybia otwór łączący podszybie z dnem szybu. Istotnym osiągnięciem było także opracowanie przez PeBeKa S.A. specjalnej technologii prowadzenia robót strzałowych, obejmującej w swoim zakresie strzelanie konturowe, specjalne włomy oraz ograniczanie wielkości zabiorów.
R-XI był 29 szybem zagłębionym przez PeBeKa S.A. na terenie LGOM i jednocześnie najgłębszym tego typu wybudowanym obiektem.

Największe wyzwania

Prowadzenie prac na różnorodnym geologiczno-górniczo terenie.

Kluczowy moment

Osadzenie żelbetonowych paneli.