Szyb GG-1 to inwestycja o znaczeniu strategicznym dla wydobycia miedzi w Polsce związana z eksploatacją nowego złoża miedzi w rejonie Głogów Głęboki-Przemysłowy. 
 

GG-1 to 31. szyb zbudowany przez PeBeKa S.A. na terenie Zagłębia Miedziowego na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A.

Budowa szybu GG-1- w trakcie

Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A.
Czas realizacji: 2013-w trakcie

Dodatkowe dane techniczne:

  • Szyb w Kwielicach jest najgłębszym tego typu obiektem w całym Zagłębiu Miedziowym. (Głębokość szybu w wyłomie: 1351 m).
  • Zakończenie głebienia nastąpiło: 21.10.2022 r. 
  • Dno szybu znajduje się na głębokości: 1348 m.
  • Mrożenie szybu sięgało do głębokości: 690 m.
  • Obudowa szybu sklada się z tubingów oraz z betonu monolitycznego, fibrobetonu i żelbetu
  • Pierwszy kubeł urobku wyjechał z szybu w dniu 13 grudnia 2013 r.
  • Szyb GG-1 będzie szybem wdechowym, służącym do transportu materiałów i ludzi. Obok szybu została zabudowana powierzchniowa stacja klimatyzacyjna (PSK). 
  • Szyb GG-1 na czas głębienia został wyposażony w kaskadowy system odwodnienia mający chronić szyb przed zalaniem. Ostatni taki system, oczywiście nie tak nowoczesny, budowano w szybie SG-2 ponad dwadzieścia lat wcześniej.
  • 14 czerwca 2023 r. nastąpiło zbicie techniczne szybu GG-1 z kopalnią KGHM O/ZG Rudna.


Lokalizacja

Polska, województwo dolnośląskie,
Głogów, Zagłębie Miedziowe, złoże miedzi Głogów Głęboki-Przemysłowy

Rys sytuacyjny

Budowa szybu wentylacyjnego jest priorytetową sprawą dla poprawy warunków pracy górników w obszarze Głogowa Głębokiego Przemysłowego.

Największe wyzwania

Kaskadowy system odwadniania

Kluczowy moment

Wydobycie na powierzchnię pierwszego kubła urobku z szybu GG-1