31 sie 2022

Absencja chorobowa- jak przeciwdziałać…

24 sierpnia 2022 r. odbyło się spotkanie pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa S.A. oraz Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy. Podczas spotkania przedstawiciele obu stron podpisali list intencyjny dotyczący efektywnej realizacji procesu zarządzania absencją chorobową.

- List intencyjny ma na celu zacieśnienie współpracy z legnickim Oddziałem ZUS. Już od kilku lat obserwujemy wzmożoną liczbę zachorowań krótkotrwałych naszych pracowników, (oczywiście nie bierzemy pod uwagę zachorowań w wyniku zakażeń korona wirusem i kwarantanny). Obserwacje wskazują, na pewne tendencje, które należy przeanalizować i wdrożyć działania (takie jak programy prozdrowotne uruchamiane przez Pracodawcę), które długoterminowo poprawią stan zdrowia i odporności naszych pracowników, a  także w sposób bardzo systematyczny analizować i weryfikować samą absencję chorobową. W tych działaniach nieodzownym partnerem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, posiadający zaplecze organizacyjne oraz bardzo wysokie kompetencje i wiedzę fachową, aby wspierać i konsultować działania Pracodawcy- mówi Dyrektor ds. Personalnych i Organizacji Pani Jolanta Skrzyńska- Winkel.

 

List podpisali

  • Marcin Dąbrowski – Dyrektor Oddziału ZUS w Legnicy
  • Jolanta Skrzyńska - Winkel, Dyrektor ds. Personalnych i Organizacji
  • Robert Flak, Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa. S.A.

 

Absencja chorobowa- jak przeciwdziałać…