28 mar 2023

Zmiany w składzie Zarządu PeBeKa.

27 marca 2023

Rada Nadzorcza PeBeKa S.A. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 27 marca 2023 r. Pana Mariusza Malińskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu/ Dyrektora Technicznego [PT] Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

Pan Mariusz Maliński Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny Spółki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, kierunek Górnictwo i Geologia ze specjalizacją: Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż.

Od samego początku swojej kariery zawodowej związany jest z PeBeKa. Posiada bogate doświadczenie górnicze – przez ostanie lata pełnił funkcję Kierownika Działu Robót Górniczych pod ziemią i Nadsztygara Górniczego pod ziemią na rejonie KRG Lubin. W latach wcześniejszych był sztygarem zmianowym robót górniczych poziomych w KRG Rudna i KRG Polkowice-Sieroszowice oraz uczestniczył w budowie szybów SG-1 i SG-2 na rejonie KRG Szyby.

 

Zmiany w składzie Zarządu PeBeKa.