10 kwi 2019

Udana próba szczelności pierwszego z wymienianych kotłów (K15) w elektrociepłowni Żerań.

Trwa prowadzona przez PeBeKa modernizacja Ec Żerań, która ma na celu dostosowanie tego drugiego co do wielkości źródła ciepła w Warszawie do spełniania norm emisyjnych IED. To jedna z największych obecnie prowadzonych inwestycji w Polsce.

Projekt zakłada zastąpienie dwóch przestarzałych kotłów wodnych opalanych pyłem węglowym, trzema nowoczesnymi kotłami wodnymi opalanymi gazem ziemnym, dzięki którym  znacznemu ograniczeniu ulegnie emisja szkodliwych substancji do atmosfery.

 

 

 

Pierwszy z trzech kotłów, zainstalowanych przez firmę PeBeKa w dniu 8 kwietnia 2019 roku pozytywnie przeszedł próbę szczelności przy udziale Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie.

Udana próba szczelności pierwszego z wymienianych kotłów (K15) w elektrociepłowni Żerań.