7 mar 2019

Oddział wiertniczy PeBeKa zakończył poszukiwanie wód termalnych w Lądku Zdroju.

28 lutego 2019 r. odział wiertniczy PeBeKa (KRWP) zakończył wiercenie otworu geotermalnego LZT-1 w Lądku Zdroju. Uzyskana głębokość otworu to 2 500 m.

Do zakończenia projektu potrzebne jest jeszcze wykonanie szeregu badań hydrogeologicznych, które pozwolą określić zasoby i temperaturę występującej na tym terenie wody. Wówczas stanie się jasne jakimi zasobami geotermalnymi będzie dysponować miasto.

 

Oddział wiertniczy PeBeKa zakończył poszukiwanie wód termalnych w Lądku Zdroju.