22 lis 2022

TADEUSZ GLAZÓR ZOSTAŁ PATRONEM RONDA W LUBINIE

24 listopada br. przypada setna rocznica urodzin Tadeusza Glazóra- wielkiego budowniczego Zagłębia Miedziowego.

Rondo, o którym mowa, znajduje się na zbiegu ulic 1 Maja, Tysiąclecia i Marii Skłodowskiej – Curie na szlaku wiodącym do siedziby centrali KGHM Polska Miedź S.A.

Magister inżynier Tadeusz Glazór to postać wyjątkowa, choć może nie tak znana jak pozostali trzej budowniczowie Zagłębia Miedziowego. Tymczasem obok profesora Józefa Zwierzyckiego, którego opracowania stanowiły podwaliny inwestycji w polską miedź, Jana Wyżykowskiego czyli odkrywcy rud miedzi pod Lubinem i wreszcie Tadeusza Zastawnika - pierwszego dyrektora KGHM, Tadeusz Glazór jest jedną z postaci, które zasłużyły na pamięć i szacunek kolejnych pokoleń. To właśnie pod jego przywództwem brygady górnicze Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń Rud Miedzi otworzyły bramy do złoża i dały gwarancję kontynuacji miedziowej inwestycji.

Czwarty muszkieter Zagłębia Miedziowego, tak o nim mówi P. Zbigniew Warczewski, inicjator nadania imienia rondu.

Tadeusz Glazór urodził się 24 listopada 1922 r., zmarł w 2006 roku w wieku 84 lat. W Lubinie zamieszkał w 1964 r., gdzie jako naczelny inżynier PeBeKa nadzorował głębienie pierwszych szybów miedziowych w tym rejonie. Od 16 lutego 1971 roku pracował jako dyrektor Przedsiębiorstwa. W tym czasie górnicze załogi pod jego kierownictwem zgłębiły 18 szybów dla kopalń Lubin, Polkowice i Rudna. Umożliwiło to dotarcie do złoża rudy miedzi w LGOM-ie i powstanie KGHM.

Uchwałę w sprawie nadania imienia Tadeusza Glazóra rondu w Lubinie radni Rady Miasta Lubina podjęli 4 października 2022 roku, a obowiązuje ona od 1 listopada br. Inicjatorem i pomysłodawcą był Zbigniew Warczewski, znany działacz, społecznik i radny Lubina- Jako naoczny świadek mam obowiązek dać świadectwo wydarzeń historycznych i ocalić od zapomnienia pamięć wielkich osób i zadbać o to, by zajęły należne im miejsca w historii. Jan Wyżykowski ma w Lubinie swój pomnik, Zwierzycki patronuje ulicy, Zastawnik ma swój skwer i szyb, więc wreszcie przyszła pora również na Tadeusza Glazóra- stwierdził pan Zbigniew Warczewski.

Rozmowa z panem Zbigniewem Warczewskim w "Gość Dnia" TV Regionalna

TADEUSZ GLAZÓR ZOSTAŁ PATRONEM RONDA W LUBINIE