20 maj 2014

Rurociąg Rudna-Żelazny Most gotowy do próby ciśnieniowej

PeBeKa kończy prace przy budowie rurociągu wody zwrotnej z Rudnej do składowiska odpadów poflotacyjnych w Tarnówku. Instalacja jest gotowa do próby ciśnieniowej, po której rurociąg zostanie wpięty do układu przesyłania wody technologicznej.

Prace nad rurociągiem na odcinku Rudna – składowisko Żelazny Most w Tarnówku, zlecone przez KGHM Polska Miedź, trwały od jesieni 2012 roku. Zadaniem PeBeKa było zbudowanie rurociągu  zwrotnej wody technologicznej o łącznej długości 4,6 kilometra wraz z obiektami towarzyszącymi, instalacją elektryczną i sterowniczą oraz armaturą służącą do sterowania przepływem wody w rurociągu.
 
W pierwszym etapie zmontowano, zgrzano i ułożono w wykopie 2,3 kilometra rur z polietylenu, a następnie zespawano i zabezpieczono izolacją kolejne 2,3 kilometra rur stalowych. Roboty te prowadzone były w głębokich, sięgających nawet 4 metrów wykopach wzmocnionych grodzicami. Dodatkowo, w miejscach intensywnego występowania wód gruntowych zastosowano odwodnienia wykopu za pomocą igłofiltrów.

W kolejnym etapie budowy rurociągu wybudowano żelbetowe komory zasuw działowych KZ-1 i KZ-2 oraz zmodernizowano istniejącą komorę K-5. Dodatkowo zamontowano zasuwy wraz z całą infrastrukturą. Dzięki tej instalacji możliwe jest sterowanie przepływem wody w rurociągu.

Ostatnia część realizacji inwestycji to roboty elektryczne polegające na ułożeniu kabli elektrycznych, światłowodów sterowniczych oraz montażu szaf sterowniczych i lamp oświetleniowych. Wybudowano również studnie odwodnień i odpowietrzeń rurociągu. 

Instalacja jest gotowa do próby ciśnieniowej. Po jej wykonaniu w terminie ustalonym z inwestorem rurociąg będzie wpięty do układu przesyłu wody technologicznej ze składowiska Żelazny Most do ZWR Polkowice i ZWR Rudna.

Rurociąg Rudna-Żelazny Most gotowy do próby ciśnieniowej