18 lis 2016

Rozpoczęły się obchody górniczego święta

Akademia Barbórkowa PeBeKa S.A., która odbyła się 18 listopada br. w Centrum Kultury Muza w Lubinie, jest ważnym elementem obchodów górniczego święta w firmie. W uroczystości wzięli udział górnicy, członkowie zarządu PeBeKa S.A. i KGHM Polska Miedź S.A., przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych oraz emerytowani pracownicy.

Otwierając uroczystość, Mirosław Skowron, prezes firmy, podkreślił trudny charakter pracy pod ziemią i wyzwania, z jakimi zmagają się na co dzień górnicy. Wspomniał przy tym o trzech pracownikach przedsiębiorstwa, którzy we wrześniu zginęli w wypadku w kopalni Polkowice-Sieroszowice. Zebrani na akademii uczcili ich pamięć minutą ciszy. W trakcie przemówienia prezes PeBeKa S.A. mówił też o zawodowych dokonaniach załogi przedsiębiorstwa w minionym  roku. Wspomniał o postępie robót przy głębieniu szybu GG-1, rozpoczęciu projektu modernizacji szybu L-VI, ważnych zadaniach realizowanych w Hucie Miedzi Głogów czy licznych pracach przy infrastrukturze podziemnej. Myśląc o przyszłości, podkreślił, że PeBeKa S.A. gotowa jest do podjęcia nowych wyzwań, oferując swoje usługi poza rynkiem KGHM.

W trakcie akademii odznaczono ponad stu pracowników szczególnie zasłużonych dla górnictwa oraz lubińskiego przedsiębiorstwa. Przedstawiciel Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Damian Mrozek wręczył 18 państwowych „Medali za Długoletnią Służbę”. Czterech pracowników otrzymało honorową odznakę „Zasłużony dla KGHM Polska Miedź S.A.”,  jedna osoba przyznane przez Ministra Gospodarki odznaczenie „Zasłużony dla Górnictwa Rzeczypospolitej”. Odznaki „Zasłużony Pracownik PeBeKa”, nadane w uznaniu zasług dla osiągnięć i rozwoju firmy odebrało 46 osób (trzy z nich wręczono pośmiertnie rodzinom tragicznie zmarłych górników). Stopnie górnicze, w tym stopień Generalnego Dyrektora Górniczego III st., Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego i Dyrektora Górniczego III st. przyznano 21 obecnym i byłym pracownikom. Dziewięć osób z pionu budowlanego otrzymało z rąk prezesa Mirosława Skowrona Złotą Kielnię – nagrodę dla szczególnie wyróżniających się pracowników.

W trakcie uroczystości wręczono również Honorowe Szpady Górnicze - w tym roku starszyzna gwarecka powiększyła się o 34 osoby. Prezes Skowron w sposób szczególny uhonorował też matki górników, których co najmniej trzech synów jest zatrudnionych w górnictwie - w tym roku podziękowania otrzymało 11 pań.

Rozpoczęły się obchody górniczego święta