22 kwi 2014

Rozpoczął się kolejny etap wierceń pod Bolesławcem

Realizacja pierwszego zlecenia oddziału wiertniczego na wykonanie wierceń geologicznych pod Bolesławcem przebiega zgodnie z planem. 18 lutego pracownicy Kierownictwa Robót Wiertniczych Powierzchniowych zakończyli prace przy pierwszym odwiercie, a 20 marca rozpoczęły się wiercenia drugiego z trzech planowanych otworów.

Wiercenia pod Bolesławcem rozpoczęły się 1 grudnia ub. roku. Wykonany pierwszy otwór W-I/6 osiągnął 1447 metrów. Pobrane podczas odwiertu próbki oraz rdzenie zbadane zostaną pod względem zawartości metali kolorowych, w tym miedzi i srebra oraz pierwiastków promieniotwórczych. Celowość tych prac polega na zebraniu szczegółowych informacji na temat własności fizycznych skał oraz warunków hydrogeologicznych.

Odwiercenie pierwszych metrów kolejnego otworu W-III/6 nastąpiło 22 marca i od tego czasu prace idą pełną parą. Drugi odwiert sięgnie głębokości 1350 metrów. Zostanie on wykonany w sposób analogiczny do otworu W-I/6. Po zakończeniu tego etapu załoga wiertni wykona trzeci otwór geologiczny, co według terminarza ma nastąpić do końca września br.

Rozpoczął się kolejny etap wierceń pod Bolesławcem