27 sie 2020

PeBeKa rozpoczyna współpracę z Uczelnią Jana Wyżykowskiego

W dniu 27 sierpnia 2020 r. w siedzibie głównej naszej firmy zostało podpisane porozumienie pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa, a Uczelnią Jana Wyżykowskiego z Polkowic.

Porozumienie zakłada wzajemną współpracę polegającą na wymianie doświadczeń, wiedzy i nowoczesnych rozwiązań oraz udział w przygotowaniu propozycji do programu studiów, dla interesujących nas jako firmę, kierunków na wydziale górniczym i geologicznym.

PeBeKa, podobnie jak inne spółki Grupy KGHM, zadeklarowała swoją otwartość na umożliwienie studentom UJW łatwiejszej adaptacji zawodowej poprzez organizację staży i praktyk zawodowych, umożliwienie im wizyt na terenie Przedsiębiorstwa, a także wsparcie przy ustalaniu tematów prac dyplomowych. Dzięki temu absolwenci uczelni UJW będą mogli wzmacniać swój potencjał, zdobywać przygotowanie praktyczne i kompetencje na rynku pracy, tak by w przyszłości móc zasilić kadry Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa.Pod porozumieniem swoje podpisy złożyli: Prezes Zarządu PeBeKa S.A. Tomasz Rawecki oraz Wiceprezes Zarządu- Paweł Pawlik. Uczelnię Jana Wyżykowskiego reprezentował Rektor – dr Tadeusz Kierzyk, profesor UJW, któremu towarzyszył Mariusz Rogowski, Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Lubinie.

PeBeKa rozpoczyna współpracę z Uczelnią Jana Wyżykowskiego