6 kwi 2018

PeBeKa S.A. podpisała porozumienie o współpracy na rynku indyjskim

6 kwietnia 2018 r. PeBeKa S.A. z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. podpisała trójstronne porozumienie z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. i Indo Polish Chambers of Commerce & Industries dotyczące współpracy przy pozyskiwaniu zamówień na rynku indyjskim w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

W styczniu bieżącego roku przedstawiciele Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A z Grupy Kapitałowej KGHM wzięli udział w delegacji rządowej promującej polskie przedsiębiorstwa branży wydobywczej i energetycznej na rynku indyjskim podczas Bengal Global Summit w Kalkucie.

 

Zaprezentowana podczas ww. szczytu oferta PeBeKa S.A. zaowocowała zaproszeniem Spółki do zespołu podmiotów, których zadaniem jest współdziałanie na rynku indyjskim w celu sprzedaży oferowanych przez polskie firmy usług, produktów, maszyn i urządzeń. Działania te przyczynią się do szeroko pojętej ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorców.

 

6 kwietnia 2018 r. w Warszawie podpisano trójstronne Porozumienie o współpracy pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A.,  Indo Polish Chambers of Commerce & Industries oraz Spółką PeBeKa. Porozumienie dotyczy współpracy przy pozyskiwaniu zamówień na rynku indyjskim w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i przy udziale zarówno Stron Porozumienia jak również innych polskich podmiotów związanych z branżą, do których kierowana będzie oferta na rynku indyjskim. Współdziałanie w zakresie wymiany informacji handlowych oraz składanie wspólnych ofert pozwoli na konkurowanie z innymi podmiotami działającymi na wspomnianym rynku, a także pozwoli na optymalizację kosztów i tworzenie długofalowej strategii rozwoju.

 

Projekt prowadzony jest pod patronatem Ministra Grzegorza Tobiszowskiego, Sekretarza Stanu w  Ministerstwie Energii.

 

PeBeKa S.A. podpisała porozumienie o współpracy na rynku indyjskim