2 lis 2016

PeBeKa z Polską Nagrodą Innowacyjności

Opracowana i wdrożona w kopalniach KGHM PM S.A. przez PeBeKa S.A. technologia mechanicznego urabiania skał przy użyciu kombajnów chodnikowych została uhonorowana Polską Nagrodą Innowacyjności.

To prestiżowe wyróżnienie odebrał prezes zarządu firmy Stanisław Siewierski 27 października br. podczas 4. edycji Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Lublinie.

PeBeKa S.A.  jako pierwsza firma w Polsce zastosowała kombajn chodnikowy do drążenia wyrobisk w skałach twardych, w których występują złoża miedzi. Ta nagrodzona, nowatorska metoda jest częścią projektu „Innowacyjne metody udostępniania głębokich złóż rud miedzi” realizowanego przez konsorcjum, w którego skład wchodzą - prócz PeBeKa - KGHM Cuprum (jako lider), Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska i Główny Instytut Górnictwa.

Odebrana przez prezesa zarządu Stanisława Siewierskiego Polska Nagroda Innowacyjności przyznawana jest przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej. Wyróżnienie to otrzymują najbardziej innowacyjne polskie firmy, uczelnie i instytucje, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki i przyczynia się do jej rozwoju.

PeBeKa z Polską Nagrodą Innowacyjności