25 kwi 2014

PeBeKa wśród największych polskich firm

PeBeKa po raz kolejny znalazła się w gronie największych i najcenniejszych polskich firm według rankingów ekonomicznych przygotowanych przez dziennik Rzeczpospolita.

PeBeKa po raz kolejny znalazła się w gronie największych i najcenniejszych polskich firm według rankingów ekonomicznych przygotowanych przez dziennik Rzeczpospolita.

Lubińskie przedsiębiorstwo z wynikiem 503 536 tys. złotych przychodów ze sprzedaży w 2013 roku uplasowało się na 439 pozycji listy 500 największych firm - o 61 miejsc wyżej niż w poprzedniej edycji zestawienia. W ciągu roku rozliczeniowego wzrost przychodów ze sprzedaży PeBeKa wyniósł 8,22 proc. – stąd wyraźny awans w rankingu. Lista 500 Rzeczpospolitej przygotowana jest w oparciu o wyniki finansowe zawarte w sprawozdaniu GUS za rok ubiegły.

W kolejnym rankingu również Rzeczpospolitej - na liście 500 przedsiębiorstw o największej wartości rynkowej  – PeBeKa znalazła się wyżej niż przed rokiem. Eksperci dziennika oszacowali wartość lubińskiego przedsiębiorstwa na 447 mln złotych, dzięki czemu PeBeKa uplasowała się na 301 pozycji. Wobec 439 miejsca w ubiegłorocznym zestawieniu najcenniejszych firm oznacza to znaczący wzrost. Wartość rynkowa przedsiębiorstw w tym rankingu liczona była na podstawie danych o sprzedaży, wartości księgowej oraz EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację).

Awans na obu listach 500 Rzeczpospolitej jest potwierdzeniem dynamicznego rozwoju spółki oraz konsekwentnie polepszania jej wyników finansowych.