7 paź 2016

PeBeKa w czołówce największych firm budowlanych

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. znalazło się na czwartym miejscu największych polskich firm budowlanych według wartości rynkowej. Zestawienie sporządził Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie analizy wyników finansowych przedsiębiorstw.

Do rankingu zakwalifikowały się firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół miliona złotych przychodów netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

PeBeKa z wartością rynkową w wysokości ponad 218 mln złotych (dane za marzec 2015 r.) zajęła wysokie czwarte miejsce w zestawieniu na 847 przedsiębiorstw ujętych w rankingu.

PeBeKa w czołówce największych firm budowlanych